ดัดหลังแพ้ประมูลแล้วป่วน

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 08:44 น.
ดัดหลังแพ้ประมูลแล้วป่วน
คลัง-บัญชีกลาง เตรียมลงโทษผู้ประกอบการที่แพ้ประมูลแล้ว ไปร้องอุทธรณ์กว่า 1,000 เรี่อง ถ้าพบว่าทุจริต เจอเรียกจ่ายค่าชดเชย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว. คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับกรมบัญชีกลางว่า หลัง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่มีผลบังคับใช้ ยอดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายมากกว่าปีก่อน แต่เนื่องจากมีการตั้งเป้าหมายไว้สูง ทำให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้า

ทั้งนี้ ได้มีการหารือเรื่องอุปสรรคปัญหาที่ทำให้การเบิกจ่ายงบล่าช้า โดย จะเตรียมออกกฎหมายลูกเพื่อหาบทลงโทษผู้ที่ยื่นอุทธรณ์การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง หากเป็นการกระทำที่มีเจตนา ไม่สุจริตจะต้องมีบทลงโทษ เช่น ต้องเสียค่าชดเชยที่ทำให้การประมูลล่าช้า กระทบกับการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างที่ต้องล่าช้าออกไป เพราะในขั้นตอนหลังยื่นอุทธรณ์จะมีกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอนทำให้เสียเวลามากกว่า 2-3 เดือน ถึงจะเริ่มประมูลใหม่ได้ โดยผู้ที่ร้องอุทธรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่แพ้การประมูล ซึ่งขณะนี้พบว่ามีเรื่องที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามามากกว่า 1,000 เรื่อง ทำให้เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ตัดสิทธิผู้ประมูลแบบมีระยะเวลา หากพบว่ามีการร้องเรียนแบบสุจริต

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้พยายามแก้ปัญหาอุปสรรค เช่น การออกกฎหมายลูกเพื่อให้การเบิกจ่าย คล่องตัวก็ทำไปแล้วกว่า 80% ทำให้แก้ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจได้เกือบทั้งหมด เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา ที่มีการออกระเบียบให้การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยทำโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีรัฐวิสาหกิจที่ได้ประโยชน์จากการแก้กฎหมายนี้ไม่น้อยกว่า 17 แห่ง

นอกจากนี้ นายอภิศักดิ์ ได้กล่าวถึงกฎหมายการเงินการคลังที่ยังค้างไม่ได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงนี้ก็ให้ชะลอไปก่อน เพราะน่าจะเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ทันในรัฐบาลนี้แล้ว