ธกส.ลดดบ.พักเงินต้น3ปีอุ้ม3.8ล้าน

วันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
ธกส.ลดดบ.พักเงินต้น3ปีอุ้ม3.8ล้าน
ธ.ก.ส.สั่งลดดอกเบี้ย 3% ให้เกษตรกรทั้งประเทศแล้ว 3.81 ล้านราย พักหนี้ 3 ปี กว่า 7 แสนราย เป็นเงินกว่า 2 แสนล้าน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เริ่มมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐแก่เกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกรได้ประโยชน์ 3.81 ล้านราย ได้แก่ การลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร 3.81 ล้านราย แยกเป็นเกษตรกรทั่วไป 2.43 ล้านราย และเป็นเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.38 ล้านราย สำหรับต้นเงินกู้ 3 แสนบาทแรก จะได้ลดดอกเบี้ย 3% เป็นระยะเวลา 1 ปี ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562

ทั้งนี้ รวมทั้งขยายเวลาชำระต้นเงินกู้ 3 ปี ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 ตามความสมัครใจ ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชำระตามเดิม หรือตามที่มาแห่งรายได้ปีละ 1 ครั้ง เว้นกรณีเป็นภาระหนักให้ขยายเวลาชำระดอกเบี้ยได้ ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 7.15 แสนราย วงเงิน 2.05 แสนล้านบาท โดยเกษตรกรลงชื่อเข้าโครงการนี้ได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2561

สำหรับโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2561/2562 ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรแล้ว 8.4 หมื่นราย เป็นเงินกว่า 1,400 ล้านบาท--จบ--