ธปท.-สมาคมธนาคารรับมือภัยไซเบอร์

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 09:19 น.
ธปท.-สมาคมธนาคารรับมือภัยไซเบอร์
สมาคมธนาคารไทย จับมือ ธปท. เข้มยกระดับตรวจสอบยืนยันตัวตนผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และดิจิทัล

รายงานข่าวจากสมาคมธนาคารไทยแจ้งว่า สมาคมฯ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรับมือ ภัยไซเบอร์ที่สำคัญประกอบด้วย การ ยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการตอบสนองต่อสถานการณ์ (Incident Response) โดยได้สร้างความรู้ด้านการวางนโยบายและการปฏิบัติในการรับมือผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อปลายเดือน ส.ค.

นอกจากนี้ จัดให้มีการทดสอบ ซักซ้อมการรับมือกับภัยไซเบอร์ (Cyber drill exercise) เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการซักซ้อมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการตอบสนอง การตัดสินใจ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือภัยไซเบอร์ด้วย

ขณะเดียวกันเตรียมยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเดือน ก.ย.นี้ โดยธนาคารผู้ให้บริการพร้อมเพย์ และบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่อง "การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)" เพื่อยกระดับความปลอดภัยการใช้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ได้ในทุกช่องทาง ทั้งทางสาขาและทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ ธปท. โดยมีแผนต่อเนื่องในการพัฒนาความปลอดภัย ของบริการทางการเงินอื่นที่ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการของระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล