บัญชีกลางจัดสินค้า รัฐช็อปผ่านออนไลน์

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 08:31 น.
บัญชีกลางจัดสินค้า รัฐช็อปผ่านออนไลน์
กรมบัญชีกลางเพิ่มประเภทสินค้าในระบบ อี-แค็ตตาล็อก อีก 17 รายการ เป็น 46 รายการ เพื่อเปิดโอกาสทางการค้า ช่วยให้หน่วยงานของรัฐเลือกซื้อคล่องตัวขึ้น

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางกำหนดรายการสินค้าในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มอีก 17 รายการ ได้แก่ 1.เครื่องทำลายเอกสาร 2.เครื่องโทรสาร 3.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 4.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 5.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 6.จอภาพ โปรเจกเตอร์ 7.ปากกามาร์คเกอร์ 8.ปากกาไวท์บอร์ด 9.กล้องจุลทรรศน์ 10.กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 11.เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ 12.พัดลม 13.หลอดไฟฟ้า 14.กล้อง CCTV 15.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 16.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE และ 17.เครื่องตัดหญ้า ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ต้องการสินค้าดังกล่าว สามารถจัดหาพัสดุได้จากระบบ e-market ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางญาณี กล่าวว่า ระบบ e-market เป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้ากับภาครัฐทุกแห่งมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเสนอราคากันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ยังช่วยให้หน่วยงานของรัฐได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และงบประมาณของภาครัฐได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ค้ากับภาครัฐที่ลงทะเบียน ผู้ค้าภาครัฐและมีสินค้าตามรายการข้างต้นที่ต้องการขายสินค้ากับภาครัฐ สามารถบันทึกข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าในระบบ e-catalog ได้ใน www.gprocurement.go.th  แต่หากผู้ค้า รายใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐก็สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นี้เช่นเดียวกัน