เตือนตรวจประกันก่อนเดินทาง

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 16:30 น.
คปภ. เตือนประชาชน ตรวจสอบประกันก่อนเดินทางวันหยุด3วัน

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. เผยว่า ในวันออกพรรษาและวันปิยมหาราช ตั้งแต่วันที่ 23-25 ต.ค. เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องติดกันถึง 3 วัน คาดว่าประชาชนจำนวนมากจะเดินทางไปพักผ่อน ท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด โดยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง ส่งผลให้การจราจรคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งช่วงนี้เกิดเหตุอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะใน เขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยในความปลอดภัย จึงขอเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ประมาทควรตรวจสอบ เส้นทางและสภาพรถให้ดีก่อนออกเดินทาง และที่สำคัญควรตรวจสอบการทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และวันหมดอายุของกรรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหากประสบภัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัย สามารถโทรสายด่วนประกันภัย 1186 ทั่วประเทศได้ทันที