มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบ4 ล้านช่วยน้ำท่วม

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 16:15 น.
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 4 ล้านบาท

คณะกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติเงินบริจาคจำนวน 4 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในหลายจังหวัดของประเทศ ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบเงินบริจาคแก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

การเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ ได้ส่งผลให้ประชาชนนับแสนคนได้รับความเดือนร้อนจากการไร้ที่อยู่อาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคในหลายจังหวัด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะองค์กรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมกับภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้พนักงานร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย