เกียรตินาคิน โล่งใจน้ำท่วมไม่กระทบลูกค้า

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 16:05 น.
เกียรตินาคิน เผย ยังไม่พบลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร เสียหายจากน้ำท่วม แต่พร้อมให้การช่วยเหลือโดยพักชำระหนี้ปลอดทั้งต้นและดอก

นายชวลิต จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคิน กล่าวว่า ถึงขณะนี้ธนาคารยังคงสำรวจไม่พบลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม อย่างไรก็ตามได้เตรียมมาตรการพิเศษเพื่อรองรับลูกค้า ในกรณีที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ โดยได้กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ อาทิ การพักชำระหนี้ปลอดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้จะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นรายๆไป โดยพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ส่วนผลกระทบจากน้ำท่วมที่ธนาคารได้รับนั้นมีทั้งสิ้น 3 สาขา ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมาและลพบุรี โดยในส่วนของสาขาชัยภูมินั้น ต้องประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากระดับน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในระดับสูง