ชุมนุมสหกรณ์ระดมเงินฝากพันล้านต้อนรับวันออมแห่งชาติ

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 15:51 น.
ชสอ. ขายตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำ รุ่นวันออมแห่งชาติ ระดมเงิน 1000 ล้านบาท  จ่ายดอกสูงกว่าแบงก์ 0.5-1.5%

นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด เปิดเผยว่า  ชสอ.ได้เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำ รุ่นวันออมแห่งชาติ ตั้งเป้าหมายระดมเงินฝาก1,000 ล้านบาท โดยเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ        เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี  โดยระยะเวลาฝาก 6 เดือน ดอกเบี้ย 2.25-2.5 %  ระยะเวลาฝาก 12 เดือนอัตราดอกเบี้ย    2.5 -2.75 % และ ระยะเวลาฝาก  24เดือน อัตราดอกเบี้ย 3-3.25 %  โดยกำหนวงเงินซื้อขั้นต่ำ 1ล้านบาท 

ทั้งนี้ชสอ.เสนออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ 0.5-1.5 %     โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ระยะเวลา 3เดือนอยู่ที่ 0.75-1.5%  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 6เดือน   0.9-1.75%  % อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือนอยู่ที่ 1-2 %    อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 24 เดือน 1.5-2.75%

นายเฉลิมพลกล่าวว่า สำหรับ สหกรณ์ที่มียอดเงินลงทุนสะสมตั้งแต่วันที่  8 ต.ค. –  1 พ.ย. 2553   สูงสุด 3  อันดับแรก จะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่น ในวันที่ 6  พ.ย. 2553 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี