กรุงไทยอันดับปล่อยเงินกู้ร่วงที่สาม

วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 07:55 น.
กรุงไทยอันดับปล่อยเงินกู้ร่วงที่สาม
"ผยง" แจงสินเชื่อหล่นเป็นอันดับ 3 จากตัดขายเอ็นพีแอลและปรับพอร์ต คาดสินเชื่อปีนี้ไม่ถึงเป้า

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ขนาดสินเชื่อรวมของธนาคารกรุงไทยที่ลดลงมาอยู่ที่ 1.76 ล้านล้านบาท ตกลงมาเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์จากที่เคยอยู่อันดับ 1 และ 2 นั้น ไม่ได้กังวลในเรื่องอันดับ เพราะเกิดจากการตัดขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ออกไป เห็นได้จากเอ็นพีแอลของธนาคารลดลงเหลือ 4% รวมทั้งอยู่ระหว่างปรับสมดุลของพอร์ตสินเชื่อ โดยมุ่งลดการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีความเสี่ยง

ทั้งนี้ ธนาคารได้ปรับฐานสินเชื่อในกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์มาระยะหนึ่ง เดิมคาดว่าลดลง 8,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าลดลงมากถึง 5 หมื่นล้านบาท  ส่งผลให้ยอดคงค้างสินเชื่อรายใหญ่ลดลงบ้างในครึ่งปีแรก

นายผยง กล่าวว่า มีโอกาสที่สินเชื่อรวมจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6-7% จากการปรับฐานและการไหลของหนี้ดีกลายเป็นหนี้เสีย แม้ว่าช่วงครึ่งหลังของปีภาพรวมสินเชื่อดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกเห็นสัญญาณสินเชื่อรายใหญ่กลับมาเติบโตเป็นบวก สินเชื่อรายย่อยขยายตัวต่อเนื่อง ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ยังหดตัวอยู่

สำหรับสินเชื่อเอสเอ็มอี เป็นกลุ่ม เดียวที่ธนาคารยังเติบโตได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากเอ็นพีแอลของสินเชื่อกลุ่มนี้ยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้การปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ขณะที่เอ็นพีแอลที่ใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มโรงสี ที่ธนาคารยังต้องเข้าไปดูแลบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ดี สินเชื่อที่ขยายตัวโดดเด่น มากในปีนี้ คือ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐซึ่งเป็นจุดแข็งของธนาคารกรุงไทย ทั้งสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อรายใหญ่ โดยสินเชื่อรายย่อยกรุงไทยธนวัฏ เติบโตได้ดีมียอดคงค้างประมาณ 1 แสนล้านบาท เอ็นพีแอลอยู่ระดับต่ำเพียง 1% ขณะที่สินเชื่อโครงการภาครัฐน่าจะขยายตัวได้ถึง 20% ในปีนี้

"เราโฟกัสภาครัฐมาตลอด เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางตรงกับภาครัฐและทางอ้อมผ่านผู้ประกอบการที่เข้าไปมีส่วนร่วม โดยกรุงไทยมีส่วนแบ่งตลาดในสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการรัฐถึง 40% ขณะเดียวกันนโยบายเซกเมนต์เบสทำให้เจาะกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากข้าราชการแล้วยังลึกไปถึงการให้สินเชื่อสมาชิก กบข. ด้วย" นายผยง กล่าว

บทความแนะนำ