สมาคมประกันชีวิตไทยปลื้มมาตรการภาษีกรมธรรม์บำนาญ

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 10:58 น.
สมาคมประกันชีวิตไทย เผย ปลื้มมาตรการภาษีกรมธรรม์บำนาญ

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ โดยได้ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 5 แสนบาท สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันชีวิตรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมสรรพากร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบการประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนได้สร้างหลักประกันทางการเงินให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ มาตรการทางภาษีนี้จะเป็นแรงจูงใจที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจทำประกันชีวิตแบบบำนาญมากขึ้น"นายสุทธิ กล่าว

นายสุทธิ กล่าวว่า เมื่อการออมในภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น ระดับเงินออมภายในประเทศก็เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น เชื่อว่าขณะนี้บริษัทประกันชีวิตต่างๆ คงอยู่ในระหว่างการพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญและยื่นขอความเห็นชอบไปยังสำนักงาน คปภ.

นอกจากนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยกำลังประสานงานกับสำนักงาน คปภ. และกรมสรรพากรเกี่ยวกับรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันชีวิต รวมทั้งการตั้งเงินสำรองประกันภัยสำหรับกรมธรรม์แบบบำนาญนี้ สำหรับสิทธิทางภาษีนี้ ทางสรรพากรจะให้มีผลทางกฎหมายสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2553