โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เปิดศูนย์บริการสินไหมเพิ่ม

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 10:15 น.
บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เปิดฉากรุกการให้บริการสินไหม เปิดศูนย์บริการสินไหมเพิ่มอีก 4 ศูนย์บริการ ภายในปีนี้

นายปกาศิต นิวาสวุฒิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการเคลมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับการขยายงานทางด้านรับประกันภัยรถยนต์ โดยเริ่มต้นจากการลงทุนระยะยาวด้วยงบประมาณถึง 30 ล้านบาท สำหรับการขยายศูนย์บริการสินไหมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ศูนย์บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงด้านบุคลากร และด้านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำเข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในอนาคตต้องการจะขยายพื้นที่การให้บริการไปต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการสินไหมไปแล้ว 3 ศูนย์บริการ คือ ศูนย์บริการสินไหมราชพฤกษ์ ศูนย์บริการสินไหมศรีนครินทร์ และศูนย์บริการสินไหมพระราม 2 ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ จะเปิดเพิ่มอีก 1 ศูนย์บริการ คือ ศูนย์บริการสินไหมรังสิต ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมครบทั้งสี่มุมเมืองและสามารถไปถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และในส่วนของสาขาต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ ได้เปิดเพิ่มสาขาอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาตรัง สาขากระบี่ และสาขาอยุธยา ซึ่งที่สาขาต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ประจำอยู่ที่แต่ละสาขา เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริการส่งข้อมูลการรับแจ้งอุบัติเหตุให้ลูกค้าได้รับทราบเบื้องต้น โดยส่งข้อมูลผ่านทางระบบ SMS ซึ่งเป็น การบริการที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า