ดัชนีสตาร์ทอัพห่วงภาวะต้นทุนแพงรับศก.ขาขึ้น

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 07:26 น.
ดัชนีสตาร์ทอัพห่วงภาวะต้นทุนแพงรับศก.ขาขึ้น
ศูนย์วิจัยออมสินชี้ดัชนีความเชื่อมั่นสตาร์ทอัพไตรมาส 3 ดีขึ้น แต่ยังต้องจับเรื่องต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน รายงานความเชื่อมั่นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ หรือดัชนี SSI ในไตรมาส 2 ปี 2561 ภาพรวม อยู่ที่ระดับ 60.85 ปรับลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าเพราะติดช่วงวันหยุดยาว โดยผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นด้านต้นทุน เนื่องจากต้นทุนการประกอบธุรกิจมีการปรับเพิ่มขึ้น ทั้งค่าแรง อุปกรณ์การผลิต ราคาน้ามัน และค่าขนส่ง

ขณะที่ไตรมาส 3 ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ประเมินว่า ภาวะธุรกิจในภาพรวมมีโอกาสดีขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 68.37 โดยเฉพาะด้านผลประกอบการคาดว่าปริมาณการผลิตและค้าสั่งซื้อในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีเพิ่มขึ้นทั้งจากในและ ต่างประเทศ มาจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี บรรยากาศการลงทุนเริ่มคึกคักมากขึ้น ภายหลังการประกาศ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พ.ศ. 2561 เมื่อกลางเดือน พ.ค. ส่งผลให้ ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น คาดว่าจะขยายการลงทุนและเพิ่มการจ้างงาน

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ มองว่าประเด็นที่ต้องติดตามคือเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งจากค่าแรง อุปกรณ์การผลิต ราคาน้ามันและค่าขนส่ง ส่วนอุปสรรคคือกำลังการผลิตอาจไม่เพียงพอรองรับการขยายตลาดทางออนไลน์ แพลตฟอร์ม ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนสตาร์ทอัพ ต้องการให้ภาครัฐช่วยเรื่องเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือร่วมลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติมในด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์ไอทีอีกทั้งสนับสนุนด้านการหาตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีให้ดีขึ้น