เอไอเอโกยกำไรเพิ่ม14%

  • วันที่ 25 ส.ค. 2561 เวลา 09:12 น.

เอไอเอโกยกำไรเพิ่ม14%

กลุ่มเอไอเอ เผย 6 เดือนแรก คว้ากำไรกว่า 8.48 หมื่นล้าน เฉพาะไทยเพิ่มขึ้น 7%

กลุ่มบริษัท เอไอเอ ซึ่งทำธุรกิจ 18 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก รายงาน ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2561 ว่า มีผลกำไรจากการดำเนินงานหลัง หักภาษีเพิ่มขึ้น 14% เป็น 2,653 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 84,896 ล้านบาท คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 32 บาท/ดอลลาร์)

ทั้งนี้ มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้น 17% เป็น 1,954 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 62,528 ล้านบาท) เบี้ย ประกันภัยรับปีแรก (ANP) เพิ่มขึ้น 9% เป็น 3,252 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 104,064 ล้านบาท) อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB Margin) อยู่ที่ 59.5% เพิ่มขึ้น 4.4 จุด เบี้ยประกันภัยรับรวม เพิ่มขึ้น 14% เป็น 14,429 ดอลลาร์ (ประมาณ 461,728 ล้านบาท)

สำหรับ เอไอเอ ประเทศไทย งวด 6 เดือนแรกปีนี้ มีมูลค่าธุรกิจใหม่ 204 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6,528 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 5% อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่อยู่ที่ 71% ลดลง 4.4 จุด เบี้ยประกันภัยรับปีแรก เพิ่มขึ้น 11% เป็น 237 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 9,184 ล้านบาท) เบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้น 5% เป็น 1,803 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 57,696 ล้านบาท)

ด้านการเติบโตของตลาดไทยเกิดจากความเข้มแข็งของฝ่ายขาย ที่ยังคงเน้นกลยุทธ์สร้างตัวแทนระดับพรีเมียร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทำงานเต็มเวลา โดยครึ่งปีแรกตัวแทนกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลัก สร้างผลงานเบี้ยปีแรกเพิ่มขึ้นกว่า 30% โดย 95% ของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเป็นความคุ้มครองระยะยาวและการออมทางเลือก ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 7% มาอยู่ที่ 496 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 15,872 ล้านบาท)

ล่าสุด เอไอเอ ประเทศไทย รุก ขยายฐานลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูง ด้วย การออกผลิตภัณฑ์ "เอไอเอ เพรสทีจ" เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้า ที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 35 ล้านบาทขึ้นไป ที่ต้องการการวางแผนมรดกและเพิ่ม มูลค่าทรัพย์สินเป็นเงินสดไว้ให้ลูกหลาน โดยคุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้ายแรง ตลอดชีพ วงเงิน 5-15 ล้านบาท และประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ชำระเบี้ยครั้งเดียว ที่คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี มีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านการลงทุน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ