ม็อบเกษตรกรบุกแบงก์พาณิชย์ขอลดหนี้

วันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 13:59 น.
ม็อบเกษตรกรบุกแบงก์พาณิชย์ขอลดหนี้
ม็อบเกษตรกรดาวกระจายบุกแบงก์พาณิชย์ขอลดหนี้ หลังลูกหนี้บางรายถูกนำสู่กระบวนการกฎหมายจะถูกยึดที่ดิน

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงว่า ธนาคารพาณิชย์มีความตกลงเมื่อปี 2548 ช่วยเกษตรกรรายย่อยไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ลดหนี้ให้ 50% อยู่แล้ว แต่เกษตรกรเรียกร้องขอ scheme เดียวกันสำหรับหนี้เกิน 2.5 ล้านบาทด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์มีวิธีดูแลลูกหนี้ 2.5 ล้านบาทขึ้นไปอยู่แล้ว เจรจาเป็นรายๆไป แต่พอเรียกร้องมา ก็จะนำเข้าหารือในสมาคมธนาคารไทยให้เร็วที่สุด แต่บอกไม่ได้ว่าจะสรุปเมื่อใด

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีมูลหนี้ของเกษตรกรที่กำลังแก้ไขดังกล่าวกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนน้อยที่สุดของมูลหนี้มั้งหมดในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยก้อนใหญ่สุดอยู่ในสหกรณ์การเกษตร รองลงมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)