บัญชีกลางตรวจสอบ เบิก'ชคบ.'เกินสิทธิ

วันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 07:42 น.
บัญชีกลางตรวจสอบ เบิก'ชคบ.'เกินสิทธิ
กรมบัญชีกลางขอส่วนราชการตรวจสอบข้าราชการรับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิ

นางญาณี แสงศรีจันทร์ โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการที่บรรจุใหม่ว่าเป็นผู้รับหรือมีสิทธิรับเงินเบี้ยหวัด บำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) จากทางราชการอยู่ก่อนหรือไม่ เพราะหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาตรวจสอบ ก็พบข้อมูลการได้รับเงิน ช.ค.บ.เกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่าว

"เมื่อตรวจพบได้งดจ่ายเงิน ช.ค.บ.และเรียกคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ทำให้ผู้ที่ถูกงดจ่ายและเรียกเงินคืนมีการร้องเรียนและฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนและการฟ้องร้องคดีซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอให้ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้น" โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ทั้งนี้ เงิน ช.ค.บ.เป็นเงินช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต