ธอส.ปล่อยกู้บ้านทหารดอกเบี้ยถูก3.99%คงที่10ปี

วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 07:39 น.
ธอส.ปล่อยกู้บ้านทหารดอกเบี้ยถูก3.99%คงที่10ปี
ธอส.หนุนกองทัพไทย  9 แห่ง ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดดอกเบี้ย 10  ปีแรก คงที่ 3.99%  ฟรีค่าธรรมเนียม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส. ) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย  9 แห่ง เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย"  เพื่อให้บุคลากรกองบัญชาการกองทัพไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ทั้งนี้ ธอส.เตรียมวงเงินเบื้องต้น 100 -200 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 10 ปีแรก 3.99 % จากนั้นปีที่ 11 จนถึงตลอดอายุสัญญา คิดดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์) ลบ 1%  ต่อปี (ปัจจุบันเอ็มอาร์อาร์ของ ธอส. อยู่ที่ 6.75%)

สำหรับโครงการนี้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่ ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้  ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญา

ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขจะต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 เบื้องต้นขณะนี้มีทหารสนใจยื่นขอสินเชื่อแล้วประมาณ  400 ราย

นอกจากนี้ ธนาคารยังและยังปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวย ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่บุคลากรกองบัญชาการกองทัพไทย