"สรรพสามิต"ลดเป้าเก็บภาษี

วันที่ 06 ส.ค. 2561 เวลา 07:07 น.
"สรรพสามิต"ลดเป้าเก็บภาษี
สรรพสามิตปรับเป้าเก็บภาษีใหม่เหลือ 5.86 แสนล้าน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกฎหมายใหม่ แต่ปีหน้าทำได้แน่ 6.18 แสนล้าน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ทางกรมได้มีการปรับเป้าการจัดเก็บภาษีใหม่เป็น 5.86 แสนล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์และเศรษฐกิจที่แท้จริง ซึ่งมั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่ตกลงไว้ใหม่กับกระทรวงการคลัง จากเดิมที่เป้าหมายการเก็บภาษีของกรมตามเอกสารงบประมาณ 2561 อยู่ที่ 6 แสนล้านบาท

“เป้าเดิม 6 แสนล้านบาท กรมทำไว้ก่อนที่กฎหมายสรรพสามิตใหม่จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีสินค้าบางตัวสามารถจ่ายภาษีภายหลังขายสินค้าได้ ทำให้รายได้ส่วนนี้หายไป แต่เป้าหมายการเก็บภาษีใหม่ 5.86 แสนล้านบาท ก็ยังขยายตัวกว่าปีงบประมาณ 2560 ที่เก็บภาษีได้ 5.62 แสนล้านบาท” นายกฤษฎา กล่าว

สำหรับเป้าหมายการเก็บภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 6.18 แสนล้านบาท มั่นใจว่าจะเก็บได้ตามเป้าหมายไม่ต้องขอปรับลดเป้าหมายการเก็บได้จริงเหมือนปีนี้ เนื่องจากทุกอย่างเข้าที่ การเก็บภาษีต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติและเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมากขึ้น ส่งผลให้การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตรอบ 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 เก็บได้ 4.19 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,298 ล้านบาท หรือ 1.9% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ ได้แก่ ภาษีเบียร์ 1.06 หมื่นล้านบาท ภาษีน้ำมัน 7,896 ล้านบาท ภาษีสุรา 4,144 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเก็บภาษีรถยนต์ยังเกินเป้าหมาย 6,635 ล้านบาท และภาษียาสูบ 4,571 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณรถยนต์ที่ชําระภาษีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ที่ยังขยายตัวได้ดีและภาระภาษีต่อซองของยาสูบหลังจากอัตราใหม่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การเก็บภาษีได้มากกว่าที่คาดไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต