กลุ่มแบงก์กำไรพุ่ง17%

  • วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 10:26 น.

กลุ่มแบงก์กำไรพุ่ง17%

กลุ่มธนาคารกำไรไตรมาส 2 รวมกัน 53,541 ล้าน เพิ่มขึ้น 17% ดีกว่าที่ตลาดคาดหนุนหุ้นคึกคัก ส่วนใหญ่เกิดจากสำรองหนี้ลดลง

กลุ่มธนาคารแจ้งกำไรสุทธิไตรมาส 2/2561 ออกมาดีกว่าที่คาด จากที่โบรกเกอร์ประเมินว่า กำไรไตรมาส 2 จะลดลงจากไตรมาสแรก และเพิ่มขึ้นเป็นเลขหลักเดียวจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน ทำให้ราคาหุ้นบวกคึกคัก ดัชนีหุ้นธนาคารปิด 525.85 จุด เพิ่มขึ้น 2.59% ดันดัชนีหุ้นไทยเพิ่มขึ้น 1.47% มาปิดที่  1,671 จุด

สำหรับทั้ง 11 ธนาคารมีกำไรไตรมาส 2 รวมกัน 53,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ครึ่งแรกปีนี้มีกำไร 106,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% โดยธนาคารกรุงไทยมีกำไรเติบโตสูงสุด

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งสำรองหนี้สูญ  6,769 ล้านบาท ลดลง 51.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ตั้งสำรองสูงจากลูกค้ารายใหญ่กลุ่มหนึ่ง  สินเชื่อธนาคารเติบโตดีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรก โดยการส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อน การบริโภคภาคเอกชนจากรายได้ภาคเกษตรที่ดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว การใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการขยายตัวภาคท่องเที่ยว โดยสินเชื่อธนาคารครึ่งแรกปีนี้อยู่ที่ 1,959,549 ล้านบาท เติบโต 1.1% จากสิ้นปีก่อน เงินฝาก 2,040,349 ล้านบาท ลดลง 1.47%

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงรักษาอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพในไตรมาส 2 ไว้ที่ 123.54% ใกล้เคียงกับสิ้นปีก่อนที่ 121.71% อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 17.61% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ 17.45% แข็งแกร่งเมื่อเทียบเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า กำไรครึ่งแรกปีนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากธนาคารตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3.51% จากรายได้ดอกเบี้ยรับของเงินให้กู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืน และเงินให้สินเชื่อ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิอยู่ที่ 3.40% สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 0.43% จากรายได้สุทธิการรับประกันภัยลดลง และการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินดิจิทัล ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดเงินและตลาดทุนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวอื่นๆ