คลังเร่งหาทางกันยอดขอคืนแวตเกิน

  • วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 10:20 น.

คลังเร่งหาทางกันยอดขอคืนแวตเกิน

คลังพร้อมลงดาบผู้มีรายได้น้อยแอบรูดบัตรเกินหวังเงินคืนแวต เล็งเพิ่มร้านค้าอื่นที่ไม่ใช่ธงฟ้า ดึงเข้าโครงการ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความคืบหน้ากรณีที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้รัฐบาลคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือแวต ให้กับผู้มีรายได้ น้อยที่มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังศึกษาทั้งเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากร้านค้าประชารัฐและธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นช่องทางในการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ใช้บัตร โดยรัฐจะมีหลักฐานการใช้เงินในการซื้อสินค้าของผู้ถือบัตร ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีผู้แอบใช้เงินรูดซื้อสินค้า เพื่อจะขอคืนภาษีเกินจากวงเงินที่ให้ไว้เฉลี่ยเดือนละ 200-300 บาท

สำหรับแนวทางการตั้งงบประมาณคืนเงินค่าภาษีแวตในบัตรสวัสดิการ กำลังศึกษาว่าจะใช้เป็นมาตรการระยะสั้นใช้ 3 เดือนก่อนสิ้นปีนี้ หรือเป็นมาตรการระยะยาว แต่ในส่วนของการคืนเงินเข้าบัตรจะให้คืนเป็นช่วงๆ คาดว่ายอดคืนเงินคงไม่สูงมากนัก เพราะการจ่ายเงินเข้าบัตร 200-300 คน/เดือน ให้กับผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน จะใช้ฐานจากภาษีแวตที่ 7% คิดสมทบคืนเงินในบัตรย้อนหลังเป็นช่วงๆ

"แต่ละคนที่มีบัตรสวัสดิการจะมีประวัติเก็บไว้ กรณีที่มีการเติมเงินเพิ่มในบัตรเพื่อรูดซื้อสินค้าก็สามารถเรียกข้อมูลดูได้ว่า มีรายได้แล้วใช้จ่ายอย่างไร ถ้าใช้จ่ายผิดปกติ หรือเกินกว่ารายได้ของผู้มีรายได้น้อย ก็อาจจะหยุดการให้สิทธิในบัตรได้" นายประสงค์ กล่าว

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า กำลังศึกษาเรื่องการเพิ่มการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้า โดยอาจจะขยายไปยังร้านค้าทั่วไป ที่มีระบบไอทีรองรับการส่งข้อมูลของผู้ใช้บัตรสวัสดิการได้ เพื่อให้ผู้มี บัตรสวัสดิการสะดวกในการซื้อสินค้าที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตมากขึ้น

นายประสงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 จำนวน 1 ล้านคน สศค.กำลังศึกษาแนวทางการให้สิทธิกับผู้ใช้บัตร เพราะเป็นคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และต้องเปิดทางให้มอบอำนาจการใช้บัตรไปให้ลูกหลานผู้ดูแล เพื่อนำบัตรไปใช้ประโยชน์ได้ คาดว่าหลักเกณฑ์ทั้งหมดจะสรุปได้ในเร็วๆ นี้

สำหรับมาตรการคืนแวตให้ผู้มีรายได้ เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ฐากรากของรัฐบาล โดยจะทยอยมาตรการออกมาต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ล่าสุด นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ภายในเดือนนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรที่เป็นลูกหนี้ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้มีเงินเหลือใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความคืบหน้ากรณีที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้รัฐบาลคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือแวต ให้กับผู้มีรายได้ น้อยที่มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังศึกษาทั้งเรื่องการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากร้านค้าประชารัฐและธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นช่องทางในการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ใช้บัตร โดยรัฐจะมีหลักฐานการใช้เงินในการซื้อสินค้าของผู้ถือบัตร ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีผู้แอบใช้เงินรูดซื้อสินค้า เพื่อจะขอคืนภาษีเกินจากวงเงินที่ให้ไว้เฉลี่ยเดือนละ 200-300 บาท

สำหรับแนวทางการตั้งงบประมาณคืนเงินค่าภาษีแวตในบัตรสวัสดิการ กำลังศึกษาว่าจะใช้เป็นมาตรการระยะสั้นใช้ 3 เดือนก่อนสิ้นปีนี้ หรือเป็นมาตรการระยะยาว แต่ในส่วนของการคืนเงินเข้าบัตรจะให้คืนเป็นช่วงๆ คาดว่ายอดคืนเงินคงไม่สูงมากนัก เพราะการจ่ายเงินเข้าบัตร 200-300 คน/เดือน ให้กับผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน จะใช้ฐานจากภาษีแวตที่ 7% คิดสมทบคืนเงินในบัตรย้อนหลังเป็นช่วงๆ

"แต่ละคนที่มีบัตรสวัสดิการจะมีประวัติเก็บไว้ กรณีที่มีการเติมเงินเพิ่มในบัตรเพื่อรูดซื้อสินค้าก็สามารถเรียกข้อมูลดูได้ว่า มีรายได้แล้วใช้จ่ายอย่างไร ถ้าใช้จ่ายผิดปกติ หรือเกินกว่ารายได้ของผู้มีรายได้น้อย ก็อาจจะหยุดการให้สิทธิในบัตรได้" นายประสงค์ กล่าว

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า กำลังศึกษาเรื่องการเพิ่มการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้า โดยอาจจะขยายไปยังร้านค้าทั่วไป ที่มีระบบไอทีรองรับการส่งข้อมูลของผู้ใช้บัตรสวัสดิการได้ เพื่อให้ผู้มี บัตรสวัสดิการสะดวกในการซื้อสินค้าที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตมากขึ้น

นายประสงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 จำนวน 1 ล้านคน สศค.กำลังศึกษาแนวทางการให้สิทธิกับผู้ใช้บัตร เพราะเป็นคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และต้องเปิดทางให้มอบอำนาจการใช้บัตรไปให้ลูกหลานผู้ดูแล เพื่อนำบัตรไปใช้ประโยชน์ได้ คาดว่าหลักเกณฑ์ทั้งหมดจะสรุปได้ในเร็วๆ นี้

สำหรับมาตรการคืนแวตให้ผู้มีรายได้ เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ฐากรากของรัฐบาล โดยจะทยอยมาตรการออกมาต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ล่าสุด นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ภายในเดือนนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรที่เป็นลูกหนี้ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้มีเงินเหลือใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ