เลื่อนเก็บภาษีที่ดิน คาดใช้ไม่ทันปี'61

วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 09:41 น.
เลื่อนเก็บภาษีที่ดิน คาดใช้ไม่ทันปี'61
สนช.ยื้อภาษีที่ดินกรรมาธิการขยายเวลาพิจารณารอบที่ 8 คาดใช้ไม่ทันปี 2562

พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ซึ่งมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เป็นประธาน มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นครั้งที่ 8 อีก 60 วัน จากเดิมสิ้นสุดเดือน ก.ค. 2561 ออกไปเป็นปลายเดือน ก.ย. 2561 เพื่อต้องการให้กรรมาธิการสรุปประเด็น และชี้แจงข้อซักถามจากหน่วยงานต่างๆ ได้รอบคอบยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานส่งหนังสือมาให้กรรมาธิการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งข่าวจากกรรมาธิการฯ ระบุว่า การขยายเวลาพิจารณาครั้งนี้ ส่งผลให้การบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ไม่ทันวันที่ 1 ม.ค. 2562 เนื่องจากเหลือเวลาน้อยเกินไปในการให้หน่วยงานต่างๆ ไปเตรียมตัวใช้กฎหมาย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5-6 เดือน ในการลงพื้นที่ สำรวจที่ดินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีตามกฎหมายใหม่ ซึ่งหากกฎหมายยังไม่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อปท.ก็ไม่สามารถลงไปสำรวจพื้นที่เหล่านั้นได้ครบถ้วน