'กรุงเทพ-กรุงศรี' โตดี ไทยพาณิชย์-ทหารไทยกำไรลด

วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 09:19 น.
'กรุงเทพ-กรุงศรี' โตดี ไทยพาณิชย์-ทหารไทยกำไรลด
4 แบงก์ใหญ่ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2 ธนาคารกรุงเทพผลงานดีสุด รองลงมาธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส่วนไทยพาณิชย์และทหารไทยลดลง

ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง แจ้งกำไรสุทธิไตรมาส 2/2561 ปรากฏว่าธนาคารที่กำไรเพิ่มมากที่สุด คือ ธนาคารกรุงเทพ มีกำไร 9,194 ล้านบาท เติบโต 14.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ 6 เดือนแรกปีนี้มีกำไร 18,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3%

สำหรับกำไรที่ดีรองลงมา คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีกำไร 6,273 ล้านบาท เติบโต 6.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ครึ่งแรกของปีนี้มีกำไร 12,488 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4%

อย่างไรก็ตาม อีกสองธนาคารกลับมีกำไรที่ลดลง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกำไรที่ 11,111 ล้านบาท ลดลง 6.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ครึ่งแรกปีนี้มีกำไร 23,823 ล้านบาท ลดลง 5.6% และธนาคารทหารไทยมีกำไร 2,026 ล้านบาท ลดลง 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ครึ่งแรกปีนี้มีกำไร 4,306 ล้านบาท ลดลง 2.7%

น.ส.เบญจพร ไพรสุวรรณา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ชี้แจงว่าไตรมาส 2 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  17,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% มีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 13,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.1% จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เงินลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ขณะที่สินเชื่อ 2,065,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% จากสิ้นปี 2560 เนื่องจากลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) ต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 3.5%

นายโนริอากิ โกโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ครึ่งแรกปี 2561 สินเชื่อเติบโตแข็งแกร่ง รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสินเชื่อเติบโต 5.9%

ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงว่า กำไรลดลงเนื่องมาจากโครงการ SCB Transformation ทำให้มีค่าใช้จ่าย ดำเนินงานเพิ่ม

ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทยชี้แจงว่าครึ่งแรกปีนี้ ถ้าไม่นับการหักสำรองหนี้ธนาคารจะมีกำไรจากการดำเนินงาน 9,980  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านคุณภาพสินทรัพย์มีแนวโน้มทรงตัว