คลังชงพักหนี้ให้ลูกค้าธกส.3ปี3ล้านราย

  • วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 09:13 น.

คลังชงพักหนี้ให้ลูกค้าธกส.3ปี3ล้านราย

คลังเคาะพักหนี้เกษตร 3 ปี-ช่วยจ่ายดอกเบี้ย 2-3% เร่ง เข็นเข้า ครม.เห็นชอบในเดือน ก.ค.นี้ อุ้มเกษตรกร 2-3 ล้านราย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ภายในเดือน ก.ค.นี้กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น 3 ปี ให้กับลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท/ราย ซึ่งมีประมาณ 2-3 ล้านราย เป็นโครงการสมัครใจ โดยจะขอ ครม.ให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการไม่ถูกจัดเป็นหนี้เสีย เพื่อไม่กระทบกับฐานะการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะช่วยผ่อนชำระดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ ธ.ก.ส.ในอัตรา 2-3% ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณที่จะนำมาใช้ เพื่อให้ในระหว่างการพักชำระหนี้เงินต้น เกษตรกรสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงได้ และลูกหนี้ที่เข้าโครงการยังสามารถขอกู้เงินเพิ่มจาก ธ.ก.ส.ได้ แต่ต้องมีโครงการที่จะนำไปใช้อย่างชัดเจน โดยไม่ให้เป็นการกู้เพื่อนำไปชำระหนี้เก่า หรือไปใช้จ่ายด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับภาคการเกษตร

"การปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรครั้งนี้ เพราะเห็นว่าเกษตรกรยากจน ซึ่งมีถึง 30 ล้านคน ที่ผ่านมาการปฏิรูปภาคการเกษตรก็ยังไม่คืบหน้า มีการตั้งงบกลางปีเพิ่มเติม 1.5 แสนล้านบาท เพื่อปฏิรูปเกษตรกร หากทำได้จะทำให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศ รายได้ปานกลาง" นาย อภิศักดิ์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ