ชาวไร่รุมกดดันร้องรับซื้อใบยาขีดเส้นภายในก.ค.

  • วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 08:10 น.

ชาวไร่รุมกดดันร้องรับซื้อใบยาขีดเส้นภายในก.ค.

ชาวไร่เส้นตาย ยสท.แจงรายละเอียดรัฐซื้อใบยาก่อนสิ้นเดือน ก.ค.นี้ ร้องรัฐบาลเลื่อนบังคับใช้ภาษียาสูบ

นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคม ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบได้ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมสรรพสามิต การยาสูบแห่งประเทศไทย หรือ ยสท. รวมถึงผู้ค้าบุหรี่ต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากการใช้อัตราภาษีบุหรี่ใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตัวแทนชาวไร่ได้เรียกร้อง 3 เรื่อง คือ 1.เรื่องเร่งด่วน หลังจากที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง มีคำสั่งให้ ยสท.รับซื้อใบยาจากชาวไร่หลังจากที่ก่อนหน้าประกาศไม่รับซื้อ แต่ขณะนี้ ยสท.ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการซื้อใบยาจากชาวไร่ ที่ต้องเริ่มกระบวนการปลูกในเดือนหน้านี้แล้ว ดังนั้นจึงต้องการให้ ยสท.ให้รายละเอียดปริมาณและราคาการรับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่ให้ได้ภายในเดือน ก.ค.นี้

สำหรับเรื่องที่สอง ชาวไร่ได้ขอให้กรมสรรพสามิตเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่จะเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ออกไปก่อน และ 3.ได้ขอให้กรมสรรพสามิตทบทวนแก้ไข พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง เพื่อ ให้ทุกส่วนของอุตสาหกรรมบุหรี่อยู่ได้ เช่น การเก็บภาษียังได้เท่าเดิม ดูแลปัญหาสุขภาพได้ ผู้ประกอบการและชาวไร่ยังอยู่ได้ รวมถึงขอให้กรมสรรพสามิตเร่งปราบปรามบุหรี่ปลอมและบุหรี่เถื่อนอย่างจริงจัง

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ