ไทยพาณิชย์ตั้งบอร์ดบริหาร

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 08:07 น.
ไทยพาณิชย์ตั้งบอร์ดบริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับโครงสร้างกรรมการบริหาร ตั้ง "กานต์ ตระกูลฮุน" และ "บุญทักษ์ หวังเจริญ" เสริมทีม 'เกริก วณิกกุล'นั่งประธานคุมความเสี่ยง

รายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารชุดใหม่ โดยมีนายวิชิต สุรพงษ์ชัย เป็นประธานกรรมการบริหาร ส่วนกรรมการบริหารประกอบด้วย นายกานต์ ตระกูลฮุน นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายอาทิตย์ นันทวิทยา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ลดจำนวนลงจากเดิม โดยคณะกรรมการบริหารธนาคารชุดเดิมมีนายวิชิต สุรพงษ์ชัย เป็นประธานกรรมการบริหาร ส่วนกรรมการบริหารคือ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ นายเกริก วณิกกุล นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล นายอาทิตย์ และนายอารักษ์ สุธีวงศ์

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ ตั้งนายเกริก เป็นประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากมีหน้าที่ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทในกลุ่ม ธุรกิจทางการเงิน ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด  เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความ เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ ประเมินว่าในสัปดาห์นี้ธนาคารพาณิชย์จะทยอยแจ้งผลประกอบการไตรมาส 2/2561 โดยให้จับตาผลกระทบรายได้จากค่าธรรมเนียม (ค่าฟี) ที่ลดลง จะส่งผลต่อกำไรกลุ่มแบงก์มากน้อยอย่างไร หลังจากผลประกอบการปีที่แล้วหลายธนาคารมีกำไรลดลง

บทความแนะนำ