กรมบัญชีกลางให้ขรก.เกษียณในปี61ขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 15 ก.ค. 2561 เวลา 21:04 น.
กรมบัญชีกลางให้ขรก.เกษียณในปี61ขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลางแจ้งข้าราชการ-ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปี 61 ให้ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ e-filing

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางขอแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing : e - filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้มีสิทธิทุกคนได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการของตนเองอย่างต่อเนื่องทันทีเมื่อเกษียณอายุราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561

สำหรับผู้มีสิทธิที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการปีนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านทางระบบ e-filing ได้ที่ https://pws.cgd.go.th/EFiling/ และดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและการใช้งานระบบในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400 กด 2

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ e-filing นอกจากผู้มีสิทธิจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารแล้ว ยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนและรายปี หรือพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของตนเองผ่านระบบดังกล่าวได้อีกด้วย

บทความแนะนำ