กรมบัญชีกลาง กุมขมับเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้า1.4%

  • วันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 08:59 น.

กรมบัญชีกลาง กุมขมับเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้า1.4%

9 เดือนแรกเบิกจ่าย 2.11 ล้านล้าน ลงทุนรัฐอืดฉุดเบิกจ่าย ต่ำเป้าสูงสุด 18.27% สาเหตุจากหลายปัจจัยเร่งแก้ไขด่วน

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้จำนวน 2.11 ล้านล้านบาท 72.87% ของวงเงินงบประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.42% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้จำนวน 1.84 ล้านล้านบาท หรือ 82.25% ของวงเงินงบประมาณ 2.24 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 5.25%

อย่างไรก็ตาม รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง เบิกจ่ายได้จำนวน 2.7 แสนล้านบาท หรือ 46.84% ของวงเงินงบประมาณ 5.77 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 18.27% การเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินใกล้เคียงกับเป้าหมายให้มากที่สุด

สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1.7 แสนล้านบาท หรือ 52.61% ของวงเงินงบประมาณ 3.23 แสนล้านบาท

น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวว่า จากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีการก่อหนี้ได้เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จำนวน 1.61 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 2.79% โดยก่อหนี้แล้วจำนวน 4.17 แสนล้านบาท หรือ 72.38% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ข่าวอื่นๆ