ธ.ก.ส.ตั้งทีมใหม่ให้กู้ทำเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น

  • วันที่ 02 ก.ค. 2561 เวลา 09:20 น.

ธ.ก.ส.ตั้งทีมใหม่ให้กู้ทำเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น

ธ.ก.ส. ลุยสั่งตั้งสำนักงานท่องเที่ยว รับกระแสท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ปล่อยกู้สูงสุด 20 ล้าน/ราย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้มีการตั้งสำนักงานท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาเป็นหน่วยงานใหม่ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การเป็นเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมกับมีการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกับธุรกิจเอสเอ็มอีให้แก่ ร้านค้า ร้านอาหาร โฮมสเตย์ ผู้ผลิตของที่ระลึก อาหารแปรรูป ธุรกิจบริการ ภายในท้องถิ่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ด้วย

สำหรับวงเงินสินเชื่อที่ให้กู้ทำเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน จะให้กู้สูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยให้ดอกเบี้ยพิเศษ 4% ใน 3 ปีแรก และปีที่ 4-10 คิด 5% โดยการดำเนินงาน ชุมชนจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งด้านทรัพยากร การพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม และการเชื่อมโยงธุรกิจไปยังชุมชนใกล้เคียง

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะสนับสนุนเงินทุน การให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน และประสานเชื่อมโยงกับส่วนงานภายนอก ในการนำองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาช่วยพัฒนา เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนวิชาการด้านพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ของชุมชน เช่น การสร้างระบบการจองที่พัก แพ็กเกจท่องเที่ยว เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ