ธนชาตรับยุคดิจิทัลปรับโฉมบริการด้านสาขา-พัฒนาบุคคลากร

  • วันที่ 30 มิ.ย. 2561 เวลา 14:07 น.

ธนชาตรับยุคดิจิทัลปรับโฉมบริการด้านสาขา-พัฒนาบุคคลากร

ธนชาตเดินหน้าตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล เร่งปรับโฉมบริการด้านสาขา-พัฒนาบุคคลากร เน้นมอบความพึงพอใจ-ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ธนาคารต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์การบริการลูกค้าให้ตรงใจ เป้าหมายหลักของธนาคารคือเร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสาขาให้สอดรับกับความต้องการหรือพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่ามาถึงสาขาธนาคารธนชาต ทุกคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน การให้บริการสินเชื่อ เงินฝาก การซื้อขายหลักทรัพย์ การเช่าซื้อรถยนต์ ต้องตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ทุกราย พนักงานธนาคารจะได้รับการพัฒนาเสริมศักยภาพให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เทคโนโลยี และทักษะในการนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ วิธีการนี้เท่ากับเป็นการยกระดับบทบาทของพนักงานสาขาให้กลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือ Advisor เพราะสาขาเป็นจุดนัดพบของลูกค้าและพนักงานของเรา เมื่อลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน พนักงานสาขาจะต้องให้คำแนะนำกับลูกค้าให้ดีที่สุด รวมถึงการพัฒนาบริการในทุกมิติจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั่วประเทศ ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกระดับทั้งลูกค้าบุคคล, ลูกค้า Prestige, ลูกค้าโมบายแบงกิ้งและลูกค้าธุรกิจ

สำหรับ แผนปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสาขาในเชิงรุก คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ปี ปรับเปลี่ยนการบริการไปสู่รูปแบบการให้คำปรึกษาในเชิงลึก เมื่อเข้ามาใช้บริการในสาขาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนจะต้องได้รับความพึงพอใจและคำตอบที่ต้องการกลับไป โดยครึ่งปีหลัง คาดว่าจะ    นำร่องพัฒนาปรับโฉมสาขาเพื่อให้เป็นสาขาหลักที่โดดเด่นสามารถสะท้อนภาพลักษณ์การให้บริการของธนาคารธนชาตที่ทันสมัย ให้ความสะดวก รวดเร็ว น่าใช้บริการและมอบความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้  อย่างสูงสุด

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ