KBank ก้าวล้ำไปอีกขั้น กับมิติใหม่ของการพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0

Sponsored Content
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 11:25 น.
KBank ก้าวล้ำไปอีกขั้น กับมิติใหม่ของการพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0
 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้องค์กร และบุคลากรต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในรูปแบบเดิม อาจไม่เพียงพอกับการแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางธนาคารกสิกรไทย หรือ KBank จึงได้นำการเรียนรู้แบบออนไลน์ของ SkillLane เข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่องค์ความรู้ด้านการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไลฟ์สไตล์ ถือเป็นนิยามใหม่ของการเรียนรู้ที่หลอมรวมระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานเข้าด้วยกัน

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ได้กล่าวถึงเหตุผลของการนำมิติใหม่ของการพัฒนาบุคลากรมาใช้กับองค์กรว่า "จากกลยุทธ์ของธนาคารกสิกรไทย ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน และต้องการประสานผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว การพัฒนาบุคลากรจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารฯ ได้ให้ความสำคัญ"

"เนื่องจากการแข่งขันได้เปลี่ยนไป KBank ไม่ได้มองธนาคารพาณิชย์ไทยเป็นคู่แข่ง แต่ต้องการร่วมกันเพื่ออยู่รอดในยุคโลกาภิวัฒน์ ธนาคารฯ ต้องการเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ผ่านมือถือได้ทุกๆ ที่ ทั่งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันทางธนาคารฯ ได้ขยายสาขาในประเทศเขตเศรษฐกิจ AEC+3 ซึ่งมี 10 ประเทศ รวมทั้งญี่ปุ่น เกาหลี และจีน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า"

"นอกจากวิสัยทัศน์ของธนาคารฯ ที่ต้องการพัฒนาด้านไอทีแล้ว การพัฒนาบุคลากรก็ถือเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน ทาง KBank ต้องการให้พนักงานทำงานแบบดิจิทัล คิดแบบดิจิทัล และใช้ประโยชน์ของไอทีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า"

"ซึ่งปัจจุบันนี้นับว่า มือถือและอินเทอร์เน็ทเป็นปัจจัยที่ 5 ทาง KBank จึงจัดให้มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผ่านระบบออนไลน์ หรือ KDwise นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์อีกด้วย รวมแล้วกว่า 400 หลักสูตร เช่น การดูเพชร ทำอาหาร ทำขนม แต่งหน้า หรือท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น พนักงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยลดต้นทุนการฝึกอบรมอีกด้วย"

นายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ SkillLane รู้สึกเป็นเกียรติที่ทาง KBank ได้ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของ KBank โดยSkillLane เริ่มต้นจากการเป็นช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป ที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันนี้ SkillLane ได้ขยายการบริการให้กับบุคลากรในองค์กร มีผู้ฝึกสอนมืออาชีพกว่า 100 ท่าน มีหลักสูตรมากกว่า 400 หลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าภายในองค์กรอย่างครบถ้วนในทุกมิติที่เกี่ยวกับการทำงาน และการพัฒนาตนเอง ที่สามารถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ โดยทาง HR สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย

นายฐิติพงศ์ กล่าวว่า "โลกในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็น จากการศึกษาพบว่า คนวัยทำงานมีความต้องการที่จะเพิ่มทักษะของตนเองแต่มีเวลาไม่เพียงพอ ดังนั้นสิ่งที่ต้องการคือ การเรียนรู้ได้ทันทีในเวลาจำกัด สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทาง SkillLane จึงมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย สามารถเรียนได้จากที่บ้าน และติดตามผลได้ ซึ่งหลักสูตรแบ่งเป็น 3 หมวดหลักๆ คือ Soft Skill เป็นหมวดพัฒนาตนเอง Hard Skill เป็นหมวดเพื่อใช้ในการทำงาน และ Leisure Skill เป็นหมวดสันทนาการ ซึ่งการเรียนระบบออนไลน์มีข้อดีคือ สามารถส่งต่อความรู้ได้ในทันที มีหลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้ต้นทุนการฝึกอบรมพนักงานลดลง และสามารถเรียนซ้ำได้หลายครั้งตามที่ตนต้องการ ซึ่งทาง SkillLane เองเชื่อว่าบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ถ้าสามารถทำให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้มากมายได้อย่างสะดวกสบายขึ้น ก็จะทำให้พวกเขามีทักษะมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรเติบโตได้มากขึ้นเช่นกัน"

นางสาวขัตติยา ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า "ทาง KBank หวังว่าการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์จะทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้มากขึ้น และกลายเป็นบุคลากรที่ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ต่อไปในอนาคต"

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต