เงินคงคลังล้น3แสนล.

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 07:31 น.
เงินคงคลังล้น3แสนล.
สศค.เผยยอดเงินคงคลังสิ้นเดือน พ.ค.พุ่ง 3 แสนล้าน เบิกจ่ายงบลงทุนสุดอืด

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 1.49 ล้านล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.03 ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 3.61 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2561 มีจำนวน 3.17 แสนล้านบาท

"ฐานะการคลังในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยเงินคงคลังมีจำนวนทั้งสิ้นกว่าสามแสนล้านบาท เพียงพอสำหรับรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง" นายพรชัย กล่าว

สำหรับการเบิกจ่ายในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 2.03 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 1,531 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายปีปัจจุบัน 1.87 ล้านล้านบาท คิดเป็น 61.6% ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ 1.64 ล้านล้านบาท คิดเป็น 68.1% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1.4% และรายจ่ายลงทุน 2.35 แสนล้านบาท คิดเป็น 37.1% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6.35 แสนล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 3.2%

ทั้งนี้ ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดขาดดุล 5.68 แสนล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 5.43 แสนล้านบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 2.44 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังสุทธิ 2.67 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้บริหารเงินสดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินโดยการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 3.61 แสนล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสดขาดดุล 2.06 แสนล้านบาท

บทความแนะนำ