คลังปัดทบทวนขยับภาษีบุหรี่เชื่อปรับตัวได้

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 07:15 น.
คลังปัดทบทวนขยับภาษีบุหรี่เชื่อปรับตัวได้
คลังเผยเร็วเกินไปที่จะทบทวน พ.ร.บ.สรรพสามิตใหม่ ชี้ตลาดบุหรี่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ยังเร็วเกินไปที่คลังจะตัดสินใจการเปลี่ยนการเก็บภาษีบุหรี่ตามข้อเสนอของผู้ประกอบการและผู้ปลูกใบยาสูบ เพราะกฎหมายใหม่เพิ่งเริ่มใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 โดยอัตราการเก็บภาษีคิดตามราคามวนละ 1.20 บาท และตามมูลค่า 20% สำหรับบุหรี่ไม่เกินซองละ 60 บาท และ 40% สำหรับบุหรี่ที่เกิน 60 บาท หลังจากนั้นในวันที่ 1 ต.ค. 2562 จะต้องเสียภาษีตามมูลค่าเท่ากันที่ 40% ซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกว่าจะขยายเวลาการขึ้นภาษีตามมูลค่านี้ออกไปตามที่มีการขอมาหรือไม่ ทุกอย่างยังต้องเดินหน้าตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการเก็บภาษีบุหรี่เข้าสู่ภาวะปกติและเก็บภาษีได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตในประเทศก็ปรับเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับก่อนหน้าที่มีการใช้อัตราภาษีบุหรี่ ใหม่แล้ว

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งจะช่วยป้องกันบุหรี่ต่างประเทศดัมพ์ราคาได้ส่วนหนึ่ง