สรรพสามิตรีดภาษี6.2แสนล.

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 08:24 น.
สรรพสามิตรีดภาษี6.2แสนล.
สรรพสามิตตั้งเป้าปี 2562 รีดภาษี 6.2 แสนล้าน ส่งสัญญาณไม่ขยายเวลาเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2562 กรมได้รับเป้าหมายให้เก็บภาษีให้ได้ 6.2 แสนล้านบาท ซึ่งจะต้องทำให้ได้ตามเป้า จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และเร่งปราบปรามสินค้าหนีภาษีทำให้ได้ภาษีเพิ่มมากขึ้น และเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีรายอื่น

สำหรับการเก็บภาษีปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมาย 6 แสนล้านบาท คาดว่าจะเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างประเมินตัวเลขการเก็บภาษีที่จะได้จริงกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งไม่กระทบกับการเก็บ รายได้โดยรวมของรัฐบาลที่คาดว่าทั้งปียังเกินเป้าหมาย 6 หมื่นล้านบาท

ด้านสาเหตุที่เก็บภาษีต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการรณรงค์เรื่องสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้ผล ทำให้คนบริโภคสุรา เบียร์ ลดลงค่อนข้างมาก จากการรายงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในช่วงเดือน ต.ค. 2560-เม.ย. 2561 มีการบริโภคเบียร์ ลดลงถึง 10% ส่งผลให้การเก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์ต่ำกว่าเป้าหมาย

นายณัฐกร กล่าวว่า ในส่วนของการเก็บภาษีบุหรี่ล่าสุดของปีงบประมาณ 2561 ยังเกินเป้าหมายอยู่ 4,200 ล้านบาท การบริโภคบุหรี่ที่มีราคาถูกไม่เกินซองละ 60 บาท เพิ่มมากขึ้น สำหรับข้อเสนอของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ต้องการให้เลื่อนการขึ้นภาษีบุหรี่ตามมูลค่า 20% เป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค. 2562 ออกไปก่อน ยังต้องพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ

ทั้งนี้ กฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่มีผลเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา มีการเก็บภาษีบุหรี่ตามปริมาณ 1.20 บาท/มวน และตามมูลค่า 20% สำหรับบุหรี่ราคาไม่เกิน 60 บาท และ 40% สำหรับบุหรี่ที่ราคาเกิน 60 บาท ทั้งนี้ เมื่อถึง วันที่ 1 ต.ค. 2562 ที่ปรับภาษีตามมูลค่าเป็น 40% เท่ากัน จะทำให้บุหรี่ที่ราคา 60 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 80 บาท และบุหรี่ที่ปัจจุบันราคา 100 บาท จะเพิ่มขึ้นเป็น 160 บาท

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ภาษีบุหรี่ที่สูงทำให้บุหรี่แพงขึ้นมาก จูงใจมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ปลอมและบุหรี่เลี่ยงภาษีมากขึ้น ซึ่งกรมได้เข้มงวดปราบปรามผู้กระทำผิด ทำให้เก็บภาษีบุหรี่ได้เพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต