ตีกลับประกันข้าวโพด คลังส่งคืนสมาคมฯ สั่งออกแบบคุ้มครองความเสี่ยงทั้งสองฤดูกาล

  • วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 07:48 น.

ตีกลับประกันข้าวโพด คลังส่งคืนสมาคมฯ สั่งออกแบบคุ้มครองความเสี่ยงทั้งสองฤดูกาล

คลังตีกลับสั่งรับประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ครบทุกฤดู ยังคงจ่ายความคุ้มครอง 1,500 บาท/ไร่

แหล่งข่าวจากบริษัทประกันภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ รมว.คลังได้ส่งเรื่องกลับมาให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยพิจารณาหาแนวทางรับประกันความคุ้มครองโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ครบทั้งสองฤดูกาลเพาะปลูก จากเดิมที่สมาคมได้เสนอให้รับประกันภัยช่วงแรกก่อน คือ ในฤดูเพาะปลูกที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือน พ.ย.-เม.ย.ตามที่ได้เคยหารือไว้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ดังนั้น สมาคมจึงต้องกลับไปศึกษารายละเอียดและเจรจาเงื่อนไขความคุ้มครอง รวมถึงอัตราค่าเบี้ยประกันกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างชาติ หรือรีอินชัวเรอส์ใหม่อีกครั้ง

"เดิมคาดว่าจะเริ่มขายประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ในช่วงกลางปีนี้ แต่ตอนนี้เมื่อทางคลังมีนโยบายใหม่ ก็ต้องไปคุยกับรีอินชัวเรอส์ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงครบทั้งฤดูเพาะปลูกที่ 1 ช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค.ที่มีประมาณ 3 ล้านไร่ และในฤดูเพาะปลูกที่ 2 ช่วงฤดูแล้งที่มีพื้นที่ประมาณ 3 แสนไร่ด้วย" แหล่งข่าวเปิดเผย

สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองหลักของประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะเหมือนกับประกันภัยข้าวนาปี แต่ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น จะคิดค่าเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยข้าวนาปี โดยให้ความคุ้มครองอยู่ที่ 1,500 บาท/ไร่ ส่วนโครงการรับประกันภัยมันสำปะหลังคงทำต่อไปหลังจากรับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบันตลาดประกันภัยพืชผลทั่วโลกมีเบี้ย 8 แสนล้านบาท และ อยู่ในเอเชียแปซิฟิก 3.8 แสนล้านบาท ซึ่งมีประเทศไทยอยู่ด้วย 2,784 ล้านบาท

สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 นั้น ได้เริ่มโครงการไปแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยปีนี้มีพื้นที่เป้าหมายในการรับประกันภัย  30 ล้านไร่ แบ่งเป็นเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 29 ล้านไร่ และเกษตรกรทั่วไป 1 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร่ ให้คุ้มครองความเสียหายจาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหมด 6 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือ พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บและไฟไหม้ วงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาท/ไร่ และกรณีเกิดความ เสียหายจากภัยศัตรูพืชและโรคระบาด วงเงินความคุ้มครอง 630 บาท/ไร่ โดยเกษตรกรสามารถซื้อประกันภัยข้าวนาปีได้ที่ ธ.ก.ส./ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้/ของทุกภาค ยกเว้น ภาคใต้ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ โดยปีนี้ มีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 22 บริษัท

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ