ส่งสัญญาณค่าครองชีพเริ่มลดลง

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 20:44 น.
ส่งสัญญาณค่าครองชีพเริ่มลดลง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยผลการสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย เดือน พ.ค.61

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย เดือน พ.ค. 2561 พบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน เดือน พ.ค. 2561 ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 มาอยู่ที่ระดับ 44.9 จากเดิมอยู่ที่ระดับ 45.3 ในเดือน เม.ย. 2561 ส่วนอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงจากระดับ 46.9 ในเดือน เม.ย.มาอยู่ที่ระดับ 46.2 ในเดือน พ.ค. 2561 จากปัจจัยทางด้านสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศเป็นสำคัญ แต่รายได้และการมีงานทำของครัวเรือนค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งช่วยชดเชยผลทางด้านราคาที่ลดลงและหนุนรายได้ครัวเรือนเกษตร

ทั้งนี้ ในเดือน พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศที่เร่งตัวสูงขึ้น 1.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาพลังงานภายในประเทศ เช่น น้ำมันขายปลีก ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการนำเข้าน้ำมันดิบที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทย

นอกจากนี้ ครัวเรือนไทยที่สำรวจยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นในเรื่องภาระในการชำระหนี้ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่ทำให้ต้องกู้ยืม จำนำ จำนอง หรือกดเงินสดจากบัตรมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ครัวเรือนไทยมีมุมมองที่ดีและเป็นบวกมากขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ สะท้อนให้เห็นได้จากดัชนีองค์ประกอบที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับรายได้และการมีงานทำของครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.4 ในเดือน พ.ค. 2561 และประคองตัวอยู่เหนือระดับ 50 ได้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น

การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยเริ่มส่งผ่านผลดีไปยังภาวะการมีงานทำของครัวเรือน สอดคล้องกับจำนวนผู้ที่มีงานทำในเดือน พ.ค. 2561 อยู่ที่ 37.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 6.9 แสนคน และเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 8.7 แสนคน โดยเฉพาะการจ้างงานภาคเกษตรในเดือน พ.ค. 2561 มีจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4.79 แสนคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงจากระดับ 46.9 ในเดือน เม.ย. มาอยู่ที่ระดับ 46.2 ในเดือน พ.ค. 2561 ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลและการคาดการณ์ของครัวเรือนในเรื่องระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศที่มองว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า

นอกจากนี้ ครัวเรือนบางส่วนยังคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2561 เนื่องจากมีหลายช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เช่น กลับภูมิลำเนา ทำบุญ ท่องเที่ยว ฯลฯ

อย่างไรก็ดี การที่ภาครัฐออกมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ตลอดทั้งปี 2561 ก็น่าจะช่วยดึงดูดความสนใจของครัวเรือน รวมถึงเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเลือกจังหวัดเมืองรองที่จะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการช่วยกระจายรายได้ลงสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองของครัวเรือนต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพจะทยอยปรับตัวดีขึ้นในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เนื่องมาจากราคาพลังงานทยอยปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือน พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ประกอบกับรัฐบาลพยุงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร การตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอยู่ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กก. รวมไปถึงการขอความร่วมมือภาคเอกชนในการชะลอการขึ้นราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ

ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตของครัวเรือนเกษตร รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการทำมาค้าขายของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพค้าขาย