การยาสูบยังทรุด งดซื้อใบจากผู้ปลูก

วันที่ 09 มิ.ย. 2561 เวลา 09:24 น.
การยาสูบยังทรุด งดซื้อใบจากผู้ปลูก
การยาสูบเตรียมประกาศงดรับซื้อใบยาจากเกษตรกรในฤดูกาลนี้ เหตุยอดขายหด

น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า การยาสูบเตรียมประกาศแจ้งเกษตรกรที่ปลูกใบยาเรื่องที่ไม่สามารถรับซื้อใบยาจากเกษตรกรได้ ซึ่งถ้าเป็น กระบวนการปกติจะต้องเริ่มจ่ายโควตาให้เกษตรกรในเดือน ก.ค.นี้ เพื่อให้เกษตรกรไปปลูกและนำผลผลิตที่ได้มาขายให้การยาสูบในช่วงเดือน พ.ย.ปีนี้

เนื่องจากขณะนี้การยาสูบมีสต๊อกใบยาไว้ใช้จำนวนมาก เนื่องจากยอดขายลดลงหลังมีการแก้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดจากที่เคยอยู่ที่ 80% เหลือแค่ 59% ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง เช่น ใบยาเวอร์ยิเนีย เหลือในสต๊อก 17 เดือน ใบยาเบอร์เวียร์ เหลือในสต๊อก 86 ใบยาเตอร์กีส เหลือในสต๊อก 97 เดือน  จึงไม่สามารถซื้อใบยาในฤดูกาลนี้ และต้องทำการตรวจสอบใบยาที่มีอยู่ด้วยว่าเสื่อมสภาพหรือไม่อย่างไรด้วย

ทั้งนี้ ถ้าจะซื้อต้องใบยาจากเกษตรกรในฤดูกาลนี้ การยาสูบต้องเตรียมเงินอีกราว 2,000 ล้านบาท จึงเห็นว่ายังไม่สมควร เพราะยังมีของเก่าค้างสต๊อกอยู่ อาจถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ตรวจสอบได้

ภาพประกอบข่าว