ทำจริงตัดสิทธิเงิน คนจนไม่ยอมฝึกงาน

วันที่ 02 มิ.ย. 2561 เวลา 08:11 น.
ทำจริงตัดสิทธิเงิน คนจนไม่ยอมฝึกงาน
คลังประเดิมช่วยผู้มี รายได้น้อยเฟส 2 ตัดเงินคนที่ไม่ ฝึกอาชีพ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) เสร็จแล้ว พบว่ามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาตนเองเป็นจำนวนมาก โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มนี้จะได้รับการเติมเงินส่วนเพิ่ม 200 หรือ 100 บาท/คน/เดือน ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ที่ไม่ประสงค์จะพัฒนาตนเอง กระทรวงการคลังจะเริ่มหยุดการเติมเงินส่วนเพิ่ม ดังกล่าวในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ประสงค์พัฒนาตนเอง จะยังคงได้รับสิทธิการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติต่อไป 300 หรือ 200 บาท/คน/เดือน

หลังจากนี้ จะส่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หน่วยงานพัฒนาเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาตามแผนที่แต่ละรายได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งคลังจะได้มีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

บทความแนะนำ