ดีเดย์แก้หนี้ครู1มิ.ย.ออมสินลดดอกให้

วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 06:41 น.
ดีเดย์แก้หนี้ครู1มิ.ย.ออมสินลดดอกให้
ออมสิน ดีเดย์ 1 มิ.ย. ลดดอกเบี้ยให้ครู ตามข้อตกลงแก้ไขปัญหาหนี้สินฉบับใหม่ที่ตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการไว้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินจะเริ่มดำเนินการลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูตามข้อตกลงที่ได้จัดทำกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 โดยในข้อตกลงฉบับใหม่จะมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยจำนวนกว่า 4 แสนราย โดยผู้ที่ได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยนี้ จะต้องมีสถานะหนี้ปกติ หรือเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 100% และชำระดอกเบี้ยที่ตั้งพักทั้งหมด หรือผู้กู้เข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากมีเงื่อนไขชำระดอกเบี้ยน้อยกว่า 100% เมื่อครบระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติ

"แนวทางนำเงินสนับสนุนมาคืนให้ครู จึงเท่ากับเป็นการตอบแทนและช่วยเหลือลูกหนี้ดีที่มีวินัย แทนการให้ลูกหนี้ที่ไม่มีวินัยเหมือนที่ผ่านมา เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีวินัยทางการเงินดี ส่งชำระตรงเวลา ซึ่งคิดเป็นเม็ดเงินประมาณปีละ 8,000-1 หมื่นบาท/ราย รวมประมาณ 2,500 ล้านบาท/ปี" นายชาติชาย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต