ก.คมนาคม เปิดใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 25 ธ.ค.52 -4 ม.ค.53

วันที่ 25 ธ.ค. 2552 เวลา 18:52 น.
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รมช.คมนาคม เป็นประธานในพิธี “เปิดด่านโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและปล่อยขบวนรถ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553” ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2553 กระทรวงคมนาคม โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2553 เวลา 16.00 น.  ด่านที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้แก่ ด่านลาดกระบัง  ด่านพานทอง ด่านธัญบุรี และด่านทับช้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 โดยคาดว่าเทศกาลปีใหม่ปี 2553 จะมีประชาชนใช้บริการทางหลวงพิเศษทั้ง 2 สายทางประมาณ  2.5 ล้านคัน ใกล้เคียงกันกับช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2552