เปิดเทอมคนจนจุกควักจ่าย3.9หมื่นล.

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 07:41 น.
เปิดเทอมคนจนจุกควักจ่าย3.9หมื่นล.
ออมสินเผยผลสำรวจรากหญ้า จ่ายเงินเปิดเทอมรวม 3.9 หมื่นล้าน เฉลี่ยครัวเรือน 8,600 บาท  ต้องการเงินกู้ระยะยาว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากรายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท/เดือน ในช่วงเปิดเทอม ปี 2561 พบว่าส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร/หลาน ไม่เกิน 2 คน และอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด โดยภาพรวมการใช้จ่ายของในช่วงเปิดเทอมอยู่ที่ 3.97 หมื่นล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,640 บาท ในขณะที่ 32.9% คาดว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเทอมปรับสูงขึ้นตามระดับการศึกษา ค่าชุดนักเรียน และค่าอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้จ่าย พบว่าส่วนใหญ่มาจากรายได้  57.2%  ใช้เงินจากคนในครอบครัว 27.5%  เงินสวัสดิการจากภาครัฐ 6.6%  เงินออม  5.6% และเงินกู้ยืม/จำนำ  เงินกู้นอกระบบและในระบบ 3.1%

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย 3 อันดับแรก คือ 1.ค่าชุดนักเรียนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,670 บาท 2.ค่าเทอม/ค่าบำรุงการศึกษา 6,540 บาท 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 990 บาท  ซึ่งส่วนใหญ่  61.7% ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมของบุตร/หลาน

สำหรับสิ่งที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ คือ ค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา  32.4% รองลงมา คือ ทุนการศึกษา 26.3% และการได้รับโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 12%  รวมถึงต้องการใช้สินเชื่อเพื่อใช้จ่ายระยะยาว 1 ปีในช่วงเปิดเทอม

ภาพประกอบข่าว 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต