คลังเร่งชี้แจงเก็บภาษีที่ดินบังคับใช้ปี'62

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 07:37 น.
คลังเร่งชี้แจงเก็บภาษีที่ดินบังคับใช้ปี'62
คลังเร่งทำความ เข้าใจเก็บภาษีที่ดินและธนาคารที่ดิน เดินหน้าบังคับใช้ปี 2562

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้สั่งให้ สศค.เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในการใช้บังคับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตอนนี้คณะกรรมาธิการได้ตรวจรายละเอียดร่างกฎหมาย เพื่อเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบวาระ 2 และ 3 ในไม่ช้านี้ ซึ่งกฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ วันที่ 1 ม.ค. 2562

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สศค.ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนบางกลุ่มที่ต้องการให้การเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเป็นแบบอัตราก้าวหน้า ผู้ใดมีที่ดินมากก็ต้องเสียภาษีมาก ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายก็เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการอยู่แล้ว

สำหรับการเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินเพื่อทำการ เกษตร ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งที่ผ่านมาในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ที่มี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เป็นประธาน ได้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปหลายครั้งและได้ลดเพดานการเก็บภาษี และอัตราการเก็บภาษีจริงของแต่ละประเทศลดลง เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้เสียภาษีมากเกินไป

นอกจากนี้ ยังต้องเร่งทำการ ชี้แจงกับกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ที่เดิมกระทรวงการคลังต้องการให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการจัดตั้ง เนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบ ซึ่ง สศค.ได้รับฟังความเห็นเพื่อเสนอให้ฝ่ายนโยบายดำเนินการต่อไป