บุหรี่นอกยื่นหนังสือ ขอคืนเงิน3พันล้าน

  • วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 07:34 น.

บุหรี่นอกยื่นหนังสือ ขอคืนเงิน3พันล้าน

ผู้นำเข้าบุหรี่นอก ขอคืนภาษีแสตมป์ที่เสียระหว่างการผลิต 3,000 ล้าน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศหลายรายได้ทำหนังสือถึงกรมให้พิจารณาคืนภาษีสำหรับแสตมป์ที่ซื้อไปติดแล้วเกิดความเสียหายระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศอ้างว่ามีแสตมป์เสียระหว่างการผลิตทั้งระบบปีละ 3,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าวว่าทำได้หรือไม่ เพราะกฎหมายเดิมผู้ประกอบการสามารถขอคืนแสตมป์ได้ แต่หลังที่ใช้กฎหมายสรรพสามิตใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 กำหนดให้ไม่สามารถคืนแสตมป์ที่ซื้อไปจากกรมสรรพสามิตแล้ว

"การซื้อแสตมป์บุหรี่ของกรมสรรพสามิตถือเป็นการซื้อขาด ใช้กับผู้ประกอบการทุกรายเหมือนกัน เนื่องจากการพิสูจน์แสตมป์ที่ขอคืนที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบได้ยากว่าเสียหายจากการผลิตหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อเรียกร้องของผู้นำเข้าบุหรี่ว่าทำได้หรือไม่" นายกฤษฎา กล่าว

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิต ระบุว่า การขอคืนแสตมป์บุหรี่ที่เสียหายจากการผลิตมีแต่ผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศเท่านั้น เนื่องจากมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและผลิตได้เร็ว เมื่อเกิดความผิดพลาดช่วงระยะเวลาสั้นไม่กี่นาที จะทำให้เกิดการเสียหายของแสตมป์จำนวนมาก สำหรับโรงงานยาสูบเป็นเครื่องจักรที่ผลิตได้ช้ากว่าจึงทำให้เกิดความเสียหายน้อย ทางโรงงานยาสูบจึงไม่ได้ขอคืนอากรแสตมป์ที่เสียหายระหว่างการผลิตเหมือนกับผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศ

"การคืนแสตมป์จะทำให้ผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศได้ประโยชน์มากกว่าโรงงานยาสูบ ซึ่งที่ผ่านมาหลังใช้กฎหมายสรรพสามิตใหม่ โรงงานยาสูบเสียส่วนแบ่งการตลาดบุหรี่ให้กับผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศจำนวนมาก" แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิตระบุ

ข่าวอื่นๆ