ทริสเรทติ้ง เพิ่มเครดิตDTACเป็น AA-จากA+

วันที่ 15 ต.ค. 2553 เวลา 14:31 น.
บริษัท ทริสเรทติ้ง เพิ่มเครดิตDTACเป็น AA-จากA+ ด้วยแนวโน้ม “Stable”

บริษัท ทริสเรทติ้ง ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  (DTAC) เป็นระดับ “AA-” จาก “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ทั้งนี้ อันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่เข้มแข็งซึ่งจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่บริษัทยิ่งขึ้น  ในการพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กว้างขวาง ตลอดจนความสามารถของคณะผู้บริหารมืออาชีพที่ยังคงทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งและรักษาตำแหน่งทางการตลาดให้มั่นคงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม ตลอดจนภาวะอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และความต้องการเงินลงทุนจำนวนมากในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายว่าบริษัทจะยังคงความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ได้ รวมถึงดำรงผลประกอบการให้อยู่ในระดับดี และรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งด้วยระดับสภาพคล่องที่เพียงพอแม้บริษัทจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยี 3G ในอนาคตก็ตาม

สถานะทางธุรกิจของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นสะท้อนถึงการมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มั่นคงในฐานะผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับ 2 ของไทย ทั้งในด้านรายได้และฐานลูกค้า ณ  สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทมีลูกค้า จำนวน 20.6 ล้านคนและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมั่นคงที่ระดับ 30% สถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งช่วยให้บริษัทมีรายได้และกระแสเงินสดที่แน่นอนซึ่งปรากฎให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่อยู่ในระดับดี ความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทยังคงได้รับแรงหนุนจากตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและบริการที่มีคุณภาพผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ครอบคลุมซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทยังได้รับประโยชน์ในรูปของความช่วยเหลือทางด้านบริหารจัดการจาก Telenor ASA ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมจากประเทศนอร์เวย์ด้วย

บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการชำระหนี้ที่ปรับตัวดีขึ้นและมีระดับสภาพคล่องที่ดีเยี่ยมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 บริษัทมีรายได้ซึ่งไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge -- IC) เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันเป็นผลมาจากการเติบโตของฐานลูกค้าระบบเติมเงิน (Prepaid) และบริการสื่อสารด้านข้อมูล (Non-voice) ที่มีอัตราการเติบโตสูง บริษัทมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (รวมค่า IC) ต่อรายได้จากการขายในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 อยู่ที่ระดับ 34.1%เปรียบเทียบกับ 29.2% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

การควบคุมต้นทุนการดูแลรักษาระบบโครงข่ายและต้นทุนการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนผลประกอบการให้ดีขึ้น อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทลดลงเรื่อยมาจากระดับ 37% ในปี 2550 เป็น23.3% ในปี 2552 และ 21% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 ทั้งสถานะสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้้ของบริษัทก็ยังคงดีเยี่ยม เงินทุนจากการดำเนินงานยังคงความแข็งแกร่งที่ระดับ 18,417 ล้านบาท ในปี 2551 และ 16,722 ล้านบาทในปี 2552 ในช่วง6เดือนแรกของปี 2553 บริษัทมีเงินทุนจากการดำเนินงานถึง 10,322 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น อย่างมากถึง 26.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมสำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 อยู่ที่ระดับ 60.6% (ยังไม่ได้ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปี) เพิ่มขึน้ 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และอยู่ที่ระดับ 65.6% ณ สิน้ ปี 2551 และ 88.1% ณ สิ้นปี 2552 อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ย จ่ายปรับตัวดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญจาก 11 เท่าในปี 2551 เป็น 14 เท่าในปี 2552 และ 24เท่าสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรองรับความต้องการเงินทุน