ออมสินเอ็มโอยูแก้ไขหนี้ครู

วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 07:21 น.
ออมสินเอ็มโอยูแก้ไขหนี้ครู
ออมสินผนึกกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาหนี้ครู สกสค. ไม่รับเงินค่าบริหารจัดการนำไปลดดอกเบี้ยให้ครูที่มีวินัยการเงินดี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยเอ็มโอยูฉบับใหม่มีหลักการสำคัญคือ คณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะไม่รับเงินค่าบริหารจัดการ ซึ่งเดิมธนาคารออมสินจะส่งให้สำนักงาน สกสค. ผ่านกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่ 0.5-1% ตามข้อกำหนดของแต่ละโครงการคืนให้กับครู โดยนำไปลดดอกเบี้ยให้กับครูที่มีวินัยทางการเงินดี ซึ่งจากตัวเลขของธนาคารพบว่า ครูส่วนใหญ่กว่า 90% วินัยทางการเงินดี ส่วนครูที่มีปัญหาวินัยทางการเงินธนาคารก็มีทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้

นายชาติชาย กล่าวว่า ปัจจุบันมีครูที่กู้เงินกับธนาคารออมสินประมาณ 4 กว่าราย มีภาระหนี้ประมาณ 4 แสนกว่าล้านบาท ในการลดดอกเบี้ยครั้งนี้คือเป็น เงินปีละประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท เท่ากับว่าครูจะได้รับประโยชน์โดยตรงเกือบ 4 แสนคน จากที่ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราเดิม คือ 5% ก็จะลดลงไปอีก โดยหากครูชำระเงินเท่าเดิม ส่วนต่างที่ธนาคารคืนให้จะถูกนำไปลดเงินต้น ทำให้สามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้น ส่วนรายใดต้องการลดงวดเงินผ่อนจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ก็สามารถติดต่อมายังธนาคารขอปรับปรุงงวดผ่อนชำระตามอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง โดยจากนี้เม็ดเงินที่ธนาคารออมสินเคยจัดสรรให้สำนักงาน สกสค.ผ่านกองทุนเงินสนับสนุนฯ เดือนละประมาณ 200 กว่าล้านบาท จะเปลี่ยนไปเข้าบัญชีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายเดือน รวมแล้วปีละ 2,000 กว่าล้านบาท

"ครูที่ไม่แน่ใจว่า จะสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนด ขอให้มาเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสิน เมื่อปรับโครงสร้างนี้ได้จนเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับการลดดอกเบี้ยตามเอ็มโอยูใหม่ ซึ่งขณะนี้มีครูกว่า 80% เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างนี้แล้ว และยังเหลือครูที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่เพียง 2-3%" นายชาติชาย กล่าว

สำหรับเงินที่ธนาคารออมสินได้หักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนฯ เพื่อชำระหนี้แทนครู ซึ่งมียอดรวม 1 หมื่นกว่าล้านบาทนั้น ต้องคุยในรายละเอียดว่าจะมีวิธีการ และจะตีความในเอ็มโอยูฉบับเดิมอย่างไร ตกลงอย่างไรก็จะต้องปฏิบัติตามนั้น ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อยุติ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าธนาคารออมสินและสำนักงาน สกสค.จะมีความขัดแย้งกัน แต่เป็นเรื่องที่ต้องหารือกันในระยะที่ 2 ทั้งนี้ ทางธนาคารยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนเป็นเรื่องในรายละเอียดที่ต้องไปดูกัน