ชงคลังเคาะปล่อยกู้พีทูพีปีนี้

วันที่ 07 พ.ค. 2561 เวลา 09:28 น.
ชงคลังเคาะปล่อยกู้พีทูพีปีนี้
ธปท.ส่งร่างหลักเกณฑ์ปล่อยกู้พีทูพีให้คลังพิจารณา คาดประกาศใช้ปีนี้

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ร่างประกาศกฎเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมระหว่างบุคคล (พีทูพี เลนดิ้ง) ของ ธปท. ขณะนี้แล้วเสร็จและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาและเป็นผู้ออกประกาศ

สำหรับการออกประกาศครั้งนี้ จะเป็นการออกประกาศอนุญาตผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพีทูพี เลนดิ้งและกำกับตัวแพลตฟอร์ม การทำธุรกรรมจะต้องทำบนแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเหมือนเป็นตลาดหรือตัวกลางสำหรับคนสองฝั่งมาเจอกัน คือผู้ที่ต้องการสินเชื่อ เช่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และผู้ให้สินเชื่อ เช่น คนหรือกิจการที่สนใจลงทุน

ขณะเดียวกันต้องมีที่เก็บเงินและกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้สินเชื่อ จะต้องมีเงินทุนและเพดานวงเงินสินเชื่อเท่าใด ซึ่งจะแบ่งการกำกับแพลตฟอร์มเป็นสองส่วน คือส่วนที่ให้บริการลูกค้ารายย่อยจะอยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. และส่วนที่ให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะเป็นผู้กำกับดูแล

"วัตถุประสงค์ของพีทูพี เลนดิ้ง ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายเล็กๆ แพลตฟอร์มนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเสนอโครงการ หากผู้ให้กู้ยืมเห็นว่ามีความเป็นไปได้ ก็อาจจะร่วมลงทุน ให้เงินกู้ยืม ซึ่งอาจมีผู้ให้หลายคนก็ได้" น.ส.สิริธิดา กล่าว

น.ส.สิริธิดา กล่าวว่า การประเมินความเสี่ยงจะมีทั้งจากตัวแพลตฟอร์มที่มีระบบประเมิน รวมทั้งมีการพิสูจน์ตัวตน (เควายซี) ผู้ขอกู้และผู้ที่จะให้เงินกู้ด้วย ซึ่งพีทูพี เลนดิ้ง จะทำให้ต้นทุนการเงินของเอสเอ็มอี ถูกลง ซึ่งผู้ให้บริการต้องมาขออนุญาตและทดลองใช้ในแซนด์บ็อกซ์ก่อน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ธปท.ส่งประกาศมายังกระทรวงการคลังแล้ว แต่ในระดับทำงานยังต้องมีการปรับแก้อีกหลายส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งก็ได้ปรับแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะออกประกาศและเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้