คลังบี้ร้านธงฟ้าเรียกเก็บแวต

  • วันที่ 05 พ.ค. 2561 เวลา 08:30 น.

คลังบี้ร้านธงฟ้าเรียกเก็บแวต

คลังไล่บี้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เรียกเก็บภาษีแวตจากการรูดซื้อสินค้า ชี้ร้านค้าธงฟ้าไม่มีต้นทุนเพิ่ม

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแพร่ภาพข้อความว่า "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจะเรียกเก็บเงินจากการใช้บัตรประชารัฐเพิ่มเติม เนื่องจากทางร้านต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ว่า ร้านค้าที่มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องคิดภาษีแวตทั้งหมด ไม่ใช่แค่การคิดภาษีแวตกับผู้ใช้บัตรประชารัฐเท่านั้น เพราะหากมีการคิดภาษีแวตกับผู้ใช้บัตรประชารัฐอย่างเดียว ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งในรูปนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 6 แสนราย และ ที่ผ่านมาสรรพากรพื้นที่ได้มีการเข้าไปให้คำแนะนำกับร้านค้าต่างๆ ที่มีแนวโน้ม รายได้ 1.8 ล้านบาท ให้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ตลอดเวลา

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้น ร้านค้าต้องไม่จำหน่ายสินค้าในราคาที่เกินกว่าราคาจำหน่ายปลีกที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ร้านค้าได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้านค้าต้องแสดงใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ณ สถานประกอบการในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย และหากร้านค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาสินค้า ร้านค้าสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มเติมจากราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในอัตรา 7% โดยต้องขายสินค้าในราคาเดียวกันแก่ผู้ซื้อทุกราย

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการนำภาษีขายที่ร้านได้เรียกเก็บ หักภาษีซื้อจากการซื้อสินค้า และนำส่งส่วนต่างให้แก่กรมสรรพากร ดังนั้นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจึงสามารถขอคืนภาษีซื้อจากกรมสรรพากรได้ จึงไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนแต่อย่างใด

"ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ดังนั้นการติดตั้งเครื่องอีดีซีเพื่อรับชำระค่าสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จึงไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ร้านค้า และหากมีการดำเนินการผิดหลักเกณฑ์ก็สามารถเพิกถอนการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และเรียกคืนเครื่องอีดีซีได้" นายพรชัย กล่าว

ข่าวอื่นๆ