"ส่งออก-ท่องเที่ยว"พระเอกดันเศรษฐกิจไทย

  • วันที่ 30 เม.ย. 2561 เวลา 17:07 น.

"ส่งออก-ท่องเที่ยว"พระเอกดันเศรษฐกิจไทย

ธปท.แย้มจีดีพีไตรมาสแรกปีนี้ ดีพอๆ กับไตรมาส 4 ของปี 2560 ส่งออก-ท่องเที่ยวยังเป็นพระเอก คาดภาคลงทุนจะหนุนเพิ่มในครึ่งปีหลัง

น.ส.พรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ซึ่งประเมินว่าอัตราเติบโตจะใกล้เคียงกัน จากที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศจีดีพีไตรมาส 4 ของปี 2560 เติบโต 4% โดย ในไตรมาสแรกมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีในเกือบทุกหมวด และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่องตามจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจากจีน

สําหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในทุกหมวดการใช้จ่าย สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายประจําเป็นสําคัญ การลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยจากเครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การนําเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยังคงขยายตัว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงตามราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ ที่ยังคงหดตัวหลังจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ขยายตัวชะลอลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเท่ากับไตรมาสก่อน อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน สําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว

ตัวเลขสำคัญในไตรมาส 1 การส่งออกรวมเติบโต 9.9% จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคน เติบโต 15.4% การบริโภคภาคเอกชน เติบโต 3.3% รายได้ภาคเกษตรติดลบ 4.8% การผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโต 3.9% โดยมีอัตราใช้กำลังการผลิต 68.1% ของกำลังการผลิตรวม การลงทุนภาคเอกชนหดตัว 0.3% อัตราการว่างงาน 1.1% เกินดุลบัญชีเดินสพัด 1.71 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวอื่นๆ