รีดอากรเพิ่มถูกรางวัลที่1จ่าย1.2แสน

วันที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 09:32 น.
รีดอากรเพิ่มถูกรางวัลที่1จ่าย1.2แสน
สรรพากรแก้กฎหมาย ขึ้นอากรแสตมป์ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มจาก 0.5% เป็น 2% ถูกรางวัลที่ 1 เดิมจ่าย 3 หมื่น เพิ่มเป็น 1.2 แสน

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมกำลังปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล โดยจะมีการเก็บค่าอากรแสตมป์กับผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มขึ้น จากเดิมเก็บประมาณ 0.5% ของเงินรางวัล เพิ่มเป็น 2% ของเงินรางวัล

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2525 หรือเมื่อ 35-36 ปีที่แล้ว ซึ่งสมัยนั้นถูกรางวัลที่ 1 จะได้แค่ 1 ล้านบาท แต่ปัจจุบันรางวัลได้เพิ่มเป็น 6 ล้านบาทแล้ว รวมถึงภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพก็ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรมสรรพากรจึงเห็นควรให้มีการปรับค่าอากรแสตมป์ตามให้เหมาะสม แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อผู้ถูกรางวัล เพราะเป็นส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งคนที่ถูกรางวัลก็น่าจะยินดี เพราะเทียบเงินรางวัลที่ได้มีมูลค่ามากกว่าที่เสียไปเยอะมาก เช่น รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จากเดิมเสียค่าอากรแสตมป์แค่ 10 บาท จะเพิ่มเป็น 40 บาท ส่วนรางวัลอื่นก็ปรับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่กำหนด

"เมื่อวันที่ 26 มี.ค.-9 เม.ย.ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้เปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว และ หลังจากนี้จะนำความเห็นต่างไปสรุป ก่อนเสนอให้ ครม.รับทราบภายในเดือน พ.ค.นี้ แต่จะยังไม่มีผลบังคับใช้ทันที เพราะตามขั้นตอนกฎหมายจะต้องเสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ถึงจะมีผลบังคับใช้ได้" นายประสงค์ กล่าว