คุมเพดานดอกเบี้ยสหกรณ์ เริ่มเดือนมิ.ย.นี้ เงินฝากเหลือ4%

วันที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 08:32 น.
คุมเพดานดอกเบี้ยสหกรณ์ เริ่มเดือนมิ.ย.นี้ เงินฝากเหลือ4%
กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดเพดานดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์เดือน มิ.ย. 2561 ไม่เกิน 4% ลดความเสี่ยง พร้อมสอบสหกรณ์ที่มีความเสี่ยง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์คุมทั่วประเทศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ไม่เกิน 4.5% ต่อปี และเดือน มิ.ย. 2561 จะลดเหลือ 4% เป็นขั้นบันไดจนเหลือต่ำสุดในปี 2563 ให้ไม่เกิน 3.5% ช่วยลดความเสี่ยงได้มากขึ้น รวมถึงมีเกณฑ์กำกับ โดยเฉพาะการที่สหกรณ์หนึ่งจะเอาเงินไปให้อีกสหกรณ์หนึ่งกู้ หรือฝาก รวมแล้วแต่ละแห่งจะต้อง ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นรวมทุนสำรองของตัวเอง

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมยังได้มีการสำรวจปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ และพบว่ามีบางแห่งกำลังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ที่ได้มีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกต่อรายเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก จนส่งผลต่อหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจมีความเสี่ยงขึ้นมาในกรณีที่สมาชิกรายดังกล่าวเกษียณอายุราชการ ส่งผลทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้คืนในอัตราต่ำ เพราะรายได้ลดลง ดังนั้น กรมจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียตามมาในภายหลัง

"ตอนนี้ปัญหาเรื่องภาระหนี้สินจำนวนมากกำลังมีมากขึ้น เป็นปัญหาด้อยคุณภาพของลูกหนี้ เราจึงต้องดูแลการปล่อยกู้ของแต่ละสหกรณ์ ดูความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ตัวเองด้วย เพราะบางสหกรณ์นั้น ทางผู้สอบบัญชีไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายหนี้คืนเกือบ 100 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการสหกรณ์จึงต้องระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่สมาชิกด้วย" นายวิศิษฐ์ กล่าว

สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ นั้น หลังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ปลดคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์สโมสรรถไฟฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้าไปบริหารงานแทน ล่าสุดกรมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดที่สหกรณ์ต่างๆ ได้นำมาฝากหรือให้สหกรณ์สโมสรรถไฟฯ กู้ยืมว่า การดำเนินการดังกล่าวปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ เพราะที่ผ่านมากรมได้ออกระเบียบให้สหกรณ์แต่ละแห่งนำเงินของสมาชิกไปฝากหรือปล่อยกู้ยังสหกรณ์ต่างๆ ได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นเท่านั้น