ธปท.เผยหุ่นยนต์จ่อแย่งอาชีพคนไทยเสี่ยงตกงาน3ล้านคน

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 07:44 น.
ธปท.เผยหุ่นยนต์จ่อแย่งอาชีพคนไทยเสี่ยงตกงาน3ล้านคน
ธปท.ชี้แรงงานไทย 3 ล้านคน เสี่ยงตกงาน 10 ปีข้างหน้า ถ้าไม่ปรับทักษะ แนะรัฐเร่งพัฒนา พร้อมทำบิ๊กดาต้าวางแผนกำลังการผลิต

น.ส.นันทนิตย์ ทองศรี เศรษฐกรฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ น.ส.พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ เศรษฐกรฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธปท. ทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม : กระแสใหม่ที่แรงงานต้องกังวลจริงหรือ พบว่างานประเภทที่ทำซ้ำๆ มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกหุ่นยนต์แทนที่ ซึ่งแรงงานไทยภาคการผลิตมี 6 ล้านคน มีกลุ่มเสี่ยง 3 ล้านคนที่จะตกงาน ส่วน 40% ของ ผู้ที่จบใหม่ยังไม่เคยทำงานใดมาก่อน จบการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ก็เสี่ยงสูงได้งานช้าลง

น.ส.พัชรพร กล่าวว่า ไทยใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตมากอันดับ 10 ของโลก แต่ขาดการเตรียมพร้อมแรงงานให้รับมือการถูกหุ่นยนต์ทำงานแทนที่ ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมแรงงานไทยพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิต เอกชนควรมีบทบาทมากขึ้น ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะที่ต้องการจริง เช่น สิงคโปร์ รัฐบาลให้คูปองแรงงานไปพัฒนาทักษะ นอกจากนี้ภาครัฐ ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ควรร่วมทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) ไว้ประเมินการผลิตแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. กล่าวว่า ไทยยังมีเวลารับมือเพราะผู้ประกอบการระบุว่า อุตสาหกรรมคงเปลี่ยนใช้ หุ่นยนต์แทนที่ช้าๆ และการใช้หุ่นยนต์เวลานี้ถูกจังหวะ เพราะไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาจมีมากกว่าแรงงานตกงานเพราะขาดทักษะ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้พอดี

ภาพประกอบข่าว 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต