สรรพากรลุยเก็บภาษีเกินเป้า

วันที่ 07 เม.ย. 2561 เวลา 09:32 น.
สรรพากรลุยเก็บภาษีเกินเป้า
กรมสรรพากรเก็บภาษี ได้เกินเป้าหมาย 2 เดือนติด แม้ว่า การเก็บภาษีจากการนำเข้าจะผิดคาดไปมากจากพิษเงินบาทแข็งค่า

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดี กรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเก็บภาษีเดือน มี.ค. 2561 กรมสรรพากรเก็บภาษีได้ 1.39 แสนล้านบาท เกินกว่าเป้าหมาย เล็กน้อย 18 ล้านบาท ถือเป็นการเก็บภาษีได้เกินกว่าเป้าหมายเดือนที่ 2 ต่อเนื่อง จากเดือน ก.พ. 2561 หลังจากที่ก่อนหน้านั้น 4 เดือน เก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก การเก็บภาษีนำเข้าได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

"ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากมีผลทำให้การเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เดิมกรมสรรพากรคาดว่าค่าเงินบาทปีนี้จะอยู่ที่ 35 บาท/ดอลลาร์ แต่ตอนนี้ค่าเงินบาท อยู่ที่ 30 บาท/ดอลลาร์  ซึ่งค่าเงินบาทที่แข็งค่าทุก 1 บาท ทำให้การเก็บภาษีนำเข้าของกรมสรรพากรหายไป 8,000 ล้านบาท การเก็บภาษีใน 2 เดือนล่าสุดที่เกินเป้าหมาย เพราะกรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมากขึ้น" นายประสงค์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีตัวอื่นๆ ของกรมสรรพากรยังได้สูงกว่าเป้าหมาย ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัวมากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ถึง 4% เนื่องจากเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง และรัฐบาลมีมาตรการดูแลเศรษฐกิจฐานรากทั้งการแจกสวัสดิการภาครัฐ และการดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรให้อยู่ในระดับที่ดี ทำให้การบริโภคของภาคเอกชนยังขยายตัวได้

นายประสงค์ กล่าวว่า การเก็บภาษีรวมครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561 ยังต่ำกว่าเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท หรือ 0.3% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือว่าไม่น่าเป็นห่วง เพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวดีกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2561 กรมสรรพากรจะเก็บภาษีรวมทั้งปีงบประมาณได้ตามเป้าหมาย 1.99 ล้านล้านบาท